Ugdymo proceso organizavimas

 

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

06-09

35

5–8

06-23

37

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2021–2022 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2021-09-01–2022-01-21

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2022-01-24–2022-06-09

5–8 klasėms – 2022-01-24–2022-06-23

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

 Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2022-06-10

2022-06-24

 

2022-08-31

2022-08-31

 

Pamokų laikas nuo 2021-09-01

 

Pamokų laikas

2–8 kl.

 

 

Pamokų laikas

1 kl.

 

1 pamoka

8.00–8.45 val.

1 pamoka

8.10–8.45 val.

2 pamoka

8.55–9.40 val.

2 pamoka

8.55–9.30 val.

 

I srauto (III a. prad. kl. mokinių) pietūs

1 kl. mokinių pietūs (III a.)

3 pamoka

9.55–10.40 val.

3 pamoka

9.55–10.30 val.

II srauto (II a. prad. kl. mokinių) pietūs

1 kl. mokinių pietūs (II a.)

 

4 pamoka

10.55–11.40 val.

4 pamoka

10.55–11.30 val.

 

III srauto (I a. 4c, 5, 7 kl.  mokinių) pietūs

 

 

5 pamoka

11.55 –12.40 val.

5 pamoka

11.40–12.15 val.

 

IV srauto (II ir III a. 6, 8 kl. mokinių) pietūs

12.20 val. pailginta grupė

6 pamoka

12.55–13.40 val.

 

 

7 pamoka

13.50–14.35 val.

 

 

 

Ugdymo turinio įgyvendinimo prioritetai:

Gamtamokslinis ir technologinis ugdymas – dėmesys kūrybinei, eksperimentinei-tiriamajai veikloms;

Finansinis raštingumas ir verslumas;

Skaitmeninis turinys ir technologijos mokymuisi; informacinis raštingumas;

Skaitymo ir kalbos vartojimo gebėjimų plėtojimas;

Patirtinis, savivaldis mokymasis.

 

Trumpalaikiai integruoti projektai

1–8 klasių mokiniams

   2022 m. gegužės–birželio mėn.:

        1–4 kl. – 2 mokymosi dienos;

        5–8 kl. – 3 mokymosi dienos.

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas

1–4 kl.

Klasė Dalykas Val. sk. Programos pavadinimas

1–4

-

11

Mokomųjų dalykų konsultacijos

 

Matematika

3

Modulis „Finansinis ir ekonominis raštingumas“

Iš viso:

 

14 val.

 

5–8 kl.

Eil. Nr. Klasė Dalykas Val. sk. Programos pavadinimas

1.

5–8

Anglų k.

5

Pagilintas anglų k. dalyko mokymas

2.

6 ir 8

Lietuvių k.

5

Modulis „Skaitymo gebėjimų ugdymas“

3.

5 ir 7

Lietuvių k.

4

Modulis „Kalbos vartojimo praktikumas“

4.

8

Matematika

2

Modulis „Geometriniai uždaviniai“

5.

7

Matematika

Gamtos mokslai

2

Modulis „Finansinis ir ekonominis raštingumas“

6.

5–8

Lietuvių k.

3

Lietuvių kalbos dalyko konsultacijos

7.

6–8

Rusų k.

1

Rusų kalbos dalyko konsultacijos

8.

5–8

Istorija

1

Istorijos dalyko konsultacijos

9.

6–8

Geografija

1

Geografijos dalyko konsultacijos

10.

8

Chemija

0,5

Chemijos dalyko konsultacijos

11.

5–8

Matematika

2

Matematikos dalyko konsultacijos

Iš viso:

 

 

26,5 val.

 

 

Atnaujinta: 2021-09-27