STEAM veikla

STEAM veikla 2021 m.

Rugsėjis

Jaunojo tyrinėtojo dienos 2021

Rugsėjo 20–25 dienomis progimnazijoje vyko Jaunojo tyrinėtojo dienos. 1–4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Žaliojoje girioje.

Kartu su miškininku Raimundu Ereminu vaikai žaismingai aiškinosi, kokie medžiai auga miške, kaip juos atskirti, kuo ypatingi kiekvieno medžio lapai, kas yra tankus, o kas retas miškas, kodėl ir kada reikia retinti bei atsodinti miškus, pjovė stebuklingas burtų lazdeles iš šeivamedžio. Tyrinėdami miškininko atsivežtus žvėrių kaulus, ragus, kaukoles, sužinojo, kuo skiriasi miške gyvenantys žvėrys, žaisdami aiškinosi, kodėl ir kaip išnyksta bei plečiasi paukščių porūšiai.

O kartu su savo mokytojomis vaikai miške ieškojo konkrečių medžių, atpažino jų kaimynus, ieškojo medžių vaisių, darė medžių žievės atspaudus, išsiaiškino, kas sudaro miško paklotę. 

Labai smagu buvo susikurti laužą, kepti zefyrus ir piknikauti. Neišgąsdino ir nesugadino nuotaikos net vėjuotas, gana šaltas oras.

Deja, ne visas dienas pavyko užsakyti orą be lietaus. Dėl lietingo oro dvi klasės dalyvavo veiklose mokykloje ir jos prieigose.

Organizatoriai džiaugiasi gerais vaikų, jų tėvų atsiliepimais, padėkomis. Laukiame kitų Jaunojo tyrinėtojo dienų.

Mokytoja Aušra Klevečkienė ir STEAM veiklų koordinatorė Dalia Gudienė

Birželis

2b klasės mokiniai su mokytojomis Aušra Klevečkiene ir Lina Niauroniene vykdė  trumpalaikį integruotą projektą „Daiktų atgimimas – mes ne šiukšlės!“. Mokiniai dalyvavo  edukaciniuose užsiėmimuose  Gamtos mokykloje „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas – taupau“, integruodami anglų kalbos, technologijų ir matematikos dalykus gamino linksmus naminius gyvūnėlius iš panaudotų arbatos maišelių („3R: We can touch the world“).

1a klasės mokiniai kartu su mokytoja Jūrate Žiaugriene Krekenavos regioniniame parke vykdė trumpalaikį integruotą projektą „Pažįstame medžius“. Dirbdami poromis pasikartojo, kokius medžius pažįsta, atpažino nurodytus medžius, juos suskaičiavo.

4b klasės mokiniai kartu su mokytoja Geta Pečiuliene dalyvavo shiitake grybų auginimo eksperimente, kuris vyko 2 savaites. Ketvirtokai augindami grybus kiekvieną dieną juos stebėjo, matavo, rašėsi grybų kepurėlių dydį ir kotelių aukštį, skaičiavo, kiek grybai paauga per dieną, kokio dydžio visas grybų derlius, aiškinosi, kur grybus gali panaudoti. Nusprendę virti grybienę, mėgavosi jos nepakartojamu skoniu.

Birželio 11 dieną renginio „Profesija iš arti“ metu 1–4 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Lietuvos architektūra ir architekto profesija“ bei „Lietuvos transporto raida ir inžinieriaus profesija“. Mokiniai pagal instrukcijas iš lego kaladėlių konstravo namus ir transporto priemones. (Pradinių klasių mokytojos)

„Šaltinio“ progimnazija kartu su kitomis Panevėžio mokyklos įgyvendina „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi”. Birželio 2 d. vyko nuotolinė jungtinė pamoka „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, kurioje miesto mokyklų mokiniai papasakojo, kaip sekėsi pritaikyti žinias praktinėse veiklose išbandant su Panevėžio verslo įmonėmis mokytojų sukurtus patirtinio mokymo(si) pamokų scenarijus. Mūsų mokyklos 6b kl. mokinys Lukas Riauba pristatė savo įspūdžius dalyvaujant mokytojos Ligitos Urbonienės ir AB „Aukštaitijos vandenys“ organizuotose pamokose „Kas nužudė Juozą?"

6a ir 6c klasių mokiniai anglų kalbos pamokose mokėsi apie ugnikalnius. Vadovaudamiesi angliškomis instrukcijomis mokiniai pagamino savo ugnikalnius. Nors ir teko susipurvinti, bet dirbti buvo smagu. (Mokytoja Reda Maknevičienė)

Gegužė

Gegužės 25 d. 8-ų klasių mokiniai kartu su užsienio kalbų mokytojais mokydamiesi savivaldžiai ir integruodami technologijų ir dailės dalykus, prikėlė daiktus antram gyvenimui: įvertinę savo gebėjimus ir pasirinkdami jiems priimtiną mokymosi būdą, gamino produktus iš antrinių žaliavų, gamybos procesą pateikė kurdami video arba rašydami instrukcijas. Kiti mokiniai gamino funkcionalų daiktą, remdamiesi DIY vaizdeliais YouTube kanale, rašė jo gamybos instrukcijas angliškai, filmavo, fotografavo savo darbus, kūrė reklaminius skelbimus bei piešė reklaminius plakatus savo dirbiniams. (Užsienio kalbų mokytojai)

2b klasės mokiniai užbaigė STEAM projektą „Užsiaugink pats“. Mokiniai matavo, kiek užaugo jų balandžio 30 d. sodintos ir gegužės 10 d. sudygusios bei po savaitės 2–4 lapelius išleidusios pupos, pildė duomenų lentelę. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

7a ir 7b klasių mokiniams fizikos pamokos „Elektros laidininkai ir izoliatoriai“ vyko „Klasėje be sienų“, taikant patirtinio mokymosi strategijas. Mokiniai turėjo išsiaiškinti, kodėl ne visos medžiagos yra laidžios elektros srovei, kam reikalingi elektros izoliatoriai: kieme, parduotuvėje ar mieste ieškojo elektros laidininkų ir izoliatorių, fotografavo. Taip mokydamiesi septintokai sužinojo, kad elektros laidininkai ir izoliatoriai plačiai naudojami praktikoje. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

4a klasės mokiniai Gamtos mokykloje edukacinės pamokos  „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas taupau“ metu ne tik  papildė savo žinias apie šiukšlių rūšiavimą, bet ir atliko tai praktiška: iš 76 cm šiukšlių kalno po išrūšiavimo liko tik 8 cm. (Mokytoja Žiedė Ketvirtienė)

3c klasės mokiniai kartu su mokytoja Eima Ulkštiniene, 4b klasės mokiniai kartu su mokytoja Geta Pečiuliene  Gamtos mokykloje edukacinių programų „Prie laužo“ ir „Mano mažasis draugas“ metu ne tik susipažino su saugios laužavietės įrengimo reikalavimais, bet ir mokėsi nustatyti vėjo kryptį, krovė laužą dviem skirtingais būdais .

2b klasėje vyko „STEAM pamoka KITAIP“: mokiniai turėjo rasti atsakymus į klausimus Kas susidaro po debesiu? Kam reikalingas oras? Kas panašus į paukštį gebėjimu sklęsti? Į šiuos klausimus 2b klasės vaikai gavo atsakymus integruotoje pasaulio pažinimo ir technologijų pamokoje „Oras. Sklandytuvas“. Pamoką vedė M. Mažvydo bibliotekos dirbtuvių „Pasidaryk pats“ darbuotoja Adriana. Mokiniai dirbdami savivaldžiai ne tik išsiaiškino atsakymus į iškeltus klausimus, bet ir žingsnis po žingsnio pasigamino sklandytuvą. Ne tik pasigamino, bet ir išbandė. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

2a klasės mokinukai savo klasėje „įkūrė“ pupų ūkį: aptarė pupų sodinimo instrukciją, kurią rašė lietuvių kalbos pamokoje. Šias žinias pritaikė praktikoje – kiekvienas pasisodino po pupą. Antrokų laukė kita užduotis – stebėti savo augaliuką ir pildyti stebėjimo lapą. (Mokytoja Gintarė Grinkė)

Gegužės 12 d. 1a klasės mokiniai mokėsi miesto Poilsio ir kultūros parke. Dar klasėje vaikai išsikėlė probleminį kausimą, atliko spėjimą: Ką rasiu po medžiu arba ką galiu pamatyti parko paklotėje? Parke, taikant patyriminio mokymosi metodus, darbavosi poromis. Kiek džiaugsmo buvo, kai vaikų spėjimai pasitvirtino. Dar daugiau džiaugsmo sukėlė netikėtai rastas vabaliukas, sliekas. Visi kartu padarė išvadą, kad parko paklotė yra smulkių gyvūnų buveinė. Smagu, kad oro sąlygos leidžia mokytis „mokykloje be sienų“. (Mokytoja Jūratė Žiaugrienė)

Gegužės 10 d. 1a klasės mokiniai, taikant patirtinio mokymo strategijas, „klasėje be sienų“ dalyvavo pasaulio pažinimo pamokoje „Kokie medžiai auga mokyklos teritorijoje?“. Pritaikę jau turimas žinias, mokiniai išsiaiškino, kokie medžiai auga mokyklos teritorijoje, išmoko atskirti liepą, kaštoną, klevą, užpildė duomenų lentelę. (Mokytoja Jūratė Žiaugrienė)

Mėnuo mokykloje be sienų. 1–4 klasės

Nuo gegužės pradžios iki mokslo metų pabaigos visiems pradinių klasių mokinukams buvo „Mėnuo mokykloje be sienų“ – daugybė pamokų vyko ne klasėje, o kitose įvairiose aplinkose. Nuo mažiausių iki vyriausių pradinukų dalyvavo lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės, fizinio ugdymo pamokose mokyklos kieme, lauko klasėje, miesto parkuose. Vaikai važiavo į Gamtos mokyklą, kurioje vyko edukaciniai užsiėmimai „Mano mažasis draugas“, „Prie laužo“,  „Rūšiuoju – vadinasi, galvoju“, „Miško gyvūnai“. Taip pat apsilankė alpakų ūkyje, susitiko su ornitologu G. Petkumi, keliavo į „Žaliosios pelėdos“ biblioteką.

Pamokų metu mažieji domėjosi augalais, patys juos sodino ir augino, stebėjo paukščius, susipažino su alpakų gyvenimu, keliavo ir domėjosi Lietuvos gamta, mokėsi ją saugoti ir tausoti, praplėtė istorines žinias, gamtoje ieškojo daiktavardžių ir derino juos su būdvardžiais, matavo, braižė planus, piešė su natūraliais gamtoje esančiais dažais.

Pamokos „mokykloje be sienų“ buvo įdomios, prasmingos, vaikams suteikė daug įspūdžių ir teigiamų emocijų – juk mokytis kitaip visada labai smagu!!!  

STEAM veiklų darbo grupės narės Lina Andrikonytė ir Gintarė Grinkė

Mėnuo mokykloje be sienų. 5–8 klasės

Gegužės mėnuo progimnazijoje buvo „Mėnuo mokykloje be sienų“: daug pamokų vyko ne klasėje, ne kambaryje, kuris vyresniesiems mokiniams atstoja klasę, net ne mokykloje, o kieme, parke, Gamtos mokykloje ar kitose erdvėse. Pamokos buvo ne šiaip pamokos, bet tai buvo patirtinio mokymo pamokos, kurių metu mokiniai mokėsi per savo patirtį. 

5-ų klasių mokiniai, mokydamiesi matematikos temos „Plotai. Dešimtainės trupmenos“, kieme ieškojo geometrinių figūrų (stačiakampių, kvadratų ir stačiųjų trikampių), matavo jų kraštines ir skaičiavo šių figūrų perimetrus ir plotus. (Mokytoja Silvija Masienė).

8a klasės mokiniai mokydamiesi temos „Plotai“ kieme ieškojo geometrinių figūrų (stačiakampių, kvadratų, stačiųjų trikampių, lygiagretainių, trapecijų, skritulių), matavo jų reikalingus elementus ir skaičiavo šių figūrų plotus. Mokydamiesi temos „Paklaidos“. bandė nuspėti atstumą tarp įvairių objektų, po to jį išmatavo ir, skaičiuodami absoliučiąją ir santykinę paklaidas, nustatė kokią paklaidą padarė spėdami.  (Mokytoja Silvija Masienė).

6-ų klasių mokiniai praktiškai veikdami taip pat įsitikino, kad matematika mums reikalinga visur.

Šeštokai ne mokyklos aplinkoje ieškojo geometrinių figūrų, matavo reikalingas kraštines, skaičiavo perimetrą ir plotą. (Mokytoja Vilma Morkevičienė)

7-ų klasių mokiniai ne tik ieškojo jau pažįstamų geometrinių figūrų, bet ir matavo reikalingas atkarpas, kad galėtų paskaičiuoti figūrų perimetrą, plotą. Kartu mokiniai taikė savivaldaus mokymosi patirtį, internete ieškojo dar nežinomų formulių ir skaičiavo plotus lig šiol nepažintų geometrinių figūrų. (Mokytoja Vilma Morkevičienė)

8b klasės mokiniai sužinoję paklaidos sąvokas, bandė atspėti įvairius dydžius. Tada, suradę tikslią informaciją, skaičiavo savo spėjimų absoliučiąją ir santykinę paklaidas.  (Mokytoja Vilma Morkevičienė)

Per Gamtos ir žmogaus pamokas 5a klasės mokiniai aiškinosi, kas yra elektros grandinė, sužinojo, kad elektros grandinei yra būtinas elektros srovės šaltinis. Kokie srovės šaltiniai gali būti ? Į šį klausimą atsakyti padėjo mokinių namuose esantys įvairūs buitiniai prietaisai. Apžiūrinėdami prietaisus penktokai sužinojo, kad vieni jų naudoja baterijas, o kiti jungiami į elektros tinklą. O ką daryti  su išsieikvojusiomis baterijomis? Sužinoję atsakymą, ieškojo, kur arčiausiai jų namų yra surenkamos panaudotos baterijos. O kam reikalingos elektrinės? Atsakymas: elektrinės tiekia elektros energiją į elektros tinklą jungiamiems prietaisams. Kai kuriems mokiniams buvo smalsu paieškoti šiluminės elektrinės, vėjo jėgainių, saulės kolektorių. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

5b klasės mokiniai Gamtos ir žmogaus pamokoje „klasėje be sienų“  pasirinktu būdu mokėsi nustatyti pasaulio šalių kryptis. Vieni tai atliko kompaso pagalba (turėdami arba pasigaminę), kiti patyrinėjo medžių kamienus. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

O 6b ir 6c klasių mokiniai atliko tyrimą apie oro taršą. Pasirinktoje vietoje 15min. stebėjo ir žymėjosi , kiek ir kokių transporto priemonių pravažiuoja. Pagal surinktus duomenis brėžė diagramas, įvertino oro taršą savo stebėtoje vietoje. Mokiniai aiškinosi, kodėl automobilių išmetamos dujos kenkia sveikatai, teikė siūlymus, ką daryti, kad jų nustatyta tarša sumažėtų arba mažiau kenktų gyventojams.  (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

8a ir 8b klasių mokiniai fizikos pamokoje „klasėje be sienų“ mokėsi apibūdinti atmosferos slėgį ir jo įtaką, o taip pat įtvirtino savo žinias. Aštuntokai aiškinosi, kas tai yra sifonas, koks jo veikimo principas. Tuo tikslu jie atliko bandymą gamindami Pitagoro taurę. Atmosferos slėgiu pagrįstas ir kai kurių siurblių veikimas. Kaip veikia vandens siurblys? Išsiaiškinę teoriją mokiniai mieste ieškojo vandens kolonėlių ir išbandė, kaip jos veikia.  (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

7a ir 7b klasių mokiniai per fizikos pamoką „Elektros laidininkai ir izoliatoriai“ turėjo išsiaiškinti, kodėl ne visos medžiagos yra laidžios elektros srovei, kam reikalingi elektros izoliatoriai: kieme, parduotuvėje ar mieste ieškojo elektros laidininkų ir izoliatorių, fotografavo. Taip mokydamiesi septintokai sužinojo, kad elektros laidininkai ir izoliatoriai plačiai naudojami praktikoje. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

6 klasių mokiniai per geografijos pamoką mokėsi debesų tipus ir su jais susijusius orų reiškinius. Tris dienas mokiniai stebėjo dangų, vaizdus fiksavo nuotraukose ir bandė nustatyti debesų tipą. Net pavyko atspėti rytdienos orus! O užbaigę geografijos skyrių  „Orai ir klimatas“, atsiskaitymą vykdė lauke. Praktinio darbo metu mokiniai tyrinėjo tos dienos orus: matavo temperatūrą, stebėjo debesis, kritulius ir net bandė nustatyti slėgį.  Visas įgytas teorines žinias pritaikė praktiškai. (Mokytoja Ligita Urbonienė)

5a ir 5c kl. mokiniai per gamtos ir žmogaus pamoką mokėsi 5 žmogaus jutimo organus (klausa, rega, lytėjimas, skonis, kvapas). Būdami lauke stengėsi panaudoti visus savo jutimo organus. (Mokytoja Ligita Urbonienė)

5a, 5b, 5c, 6a, 6b ir 6c klasių mokiniai informacinių technologijų pamokose „mokykloje be sienų“ turėjo užduotį atsakyti į klausimą „Ar tikrai įmanoma sukonstruoti išmanųjį robotą iš bet kokių pasirinktų medžiagų ne namuose“. Mokiniai, pasitelkę kūrybiškumą, turimas žinias ir gebėjimus, savo sukurtais darbais įrodė, kad tai įmanoma padaryti. Vėliau turėjo savo klasės draugams pristatyti savo robotą ir papasakoti roboto konstravimo planavimą, eigą, patirtus iššūkius.  (Informacinių technologijų mokytoja Audronė Sruogienė).

7a ir 7b klasės mokiniai biologijos pamokose „Mokykloje be sienų“ atliko transpiracijos tyrimą. Užrišdami maišelį ant augalo šakos su lapais (prieš tai jį palaisčius) stebėjo ar augalas išskiria vandenį, taip nustatydami augalo gebėjimą ne tik kvėpuoti, bet ir šalinti. Darbą mokiniai kruopščiai atliko, stebėjosi, kad vieniems garai rinkosi labai greitai, kitiems teko palaukti ir kelias paras. Iš čia vėl naujas atradimas – ne visi augalai vienodai garina vandenį, kai kurie taupo, o kai kuriems to nereikia. (Mokytoja Jurgita Skrebienė)

8a ir 8b klasės mokydamiesi ekologiją savo aplinkoje ieškojo kerpių, kurios puikiai gali iliustruoti kiek švarus oras aplinkui. Mokiniams  sekėsi puikiai ir rado įvairių rūšių kerpių. Mokiniai sakė, kad nesitikėjo, jog tiek daug galima pamatyti ant medžio ir tai dar parodo, kiek švarus oras. Kerpių kai kurie ieškojo  net pajūryje, miškuose. Pasidalinę nuotraukomis ir patirtimis, mokiniai palygino kerpių įvairovę. (Mokytoja Jurgita Skrebienė)

Anglų kalbos pamokose 3 klasių mokiniai mokėsi anglų kalbos ir įtvirtino skyriaus žodyną mokyklos kieme žaisdami "Lobių paieškos" žaidimą. 4a ir 3a klasių mokiniai taip pat pasinaudojo geru oru ir galimybe mokytis kitaip. Mokiniai ieškojo spalvų, daiktų ir skaičių mokyklos kieme. 7 ir 8 klasių mokiniai: ieškojo aukščiausių, seniausių, populiariausių, didžiausių vietų mieste, taip pakartodami būdvardžių laipsnius ir domėdamiesi savo miesto istorija; filmavo ir angliškai pasakojo apie savo gyvenamąją aplinką. 6a ir 6c klasių mokiniai anglų kalbos pamokose mokėsi apie ugnikalnius. Vadovaudamiesi angliškomis instrukcijomis mokiniai pagamino savo ugnikalnius. Nors ir nešvarus, bet smagus darbelis. O 5 klasių mokiniai pasirinko jiems patinkantį nesudėtingą vieno patiekalo receptą, sudarė pirkinių sąrašą, rašė patiekalo receptą, gamino patiekalą, savo veiklą aprašė žingsniais ir iliustravo nuotraukomis. (Mokytoja Reda Maknevičienė)

Per integruojamąsias anglų kalbos ir informacinių technologijų pamokas 7a ir 7b klasių mokiniai vykdo tarptautinio projekto „Sustainable life“ partnerių iš Turkijos pasiūlytą projektą „How much do you know about your city?” Projekto metu mokiniai tiria savo miesto istoriją ir geografiją, braižo miesto žemėlapius, lanko, filmuoja ir pasakoja apie įžymius objektus mieste. Visos šios pamokos vyksta naudojant patirtinio mokymosi strategijas. Mokykla dabar tikrai be sienų. (Mokytoja Reda Maknevičienė)

5c klasės mokiniai anglų kalbos pamokoje „Birds: family life“ (Paukščių šeimų gyvenimas), skirtoje Tarptautinei Šeimos dienai, prie namų, savo kieme, mikrorajone, mieste, sode stebėjo, fiksavo, skaičiavo, fotografavo/filmavo paukščių šeimas ant/prie inkilų, lizdų, ant šakų. (Mokytoja Lina Nauronienė)

6a ir 6b klasių mokiniams rusų kalbos pamokos tema – „Mano pomėgiai“. Mokydamiesi „Mokykloje be sienų“ mokiniai fotografavo tai, ką jie mėgsta veikti, o po to savo ir šeimos narių pomėgius pristatė klasėje. 8a klasės mokiniai mokydamiesi temos „Profesijų pasaulis“ fotografavo įvairius pasirinktus objektus, nurodė, kokių profesijų žmonės dirbo statant ir įrengiant objektus, kokių profesijų atstovai dirba dabar, kokius darbus atlieka. 7b klasės mokiniai apie maisto produktus, jų kainas, ką galima pagaminti iš pasirinktų produktų mokėsi pasirinktoje parduotuvėje. (Mokytoja Vida Jarmalavičienė)

8b klasės mokiniai mokydamiesi temos  „Profesijų pasaulyje“ taip pat fotografavo miesto įmones, ruošė pristatymus žodžiu: kokių profesijų žmonės statė šias įmones, kokių profesijų žmonės dirba jose, kokius darbus šiose įmonėse jie atlieka. 6a ir 6c klasių mokiniai rusų kalbos patirtinio mokymosi pamokoje „Aš mėgstu, man patinka“ fotografavo tai, ką jie mėgsta veikti, o po to savo pomėgius žodžiu pristatė klasės draugams. 7a klasės mokiniai apsilankė parduotuvėje, rinkosi prekes, sužinojo kiekvienos prekės kainą, viso maisto prekių krepšelio kainą ir iš nusipirktų produktų gamino mėgstamus patiekalus. (Mokytoja Rita Paurazienė)

Per kalbos ugdymo pamoką 6b ir 6c klasės mokiniai kalbėjo apie samprotavimą. Mokiniai išsiaiškino, kad samprotavimas – tokio tipo tekstas, kuriame atskleidžiami įvairūs apmąstymai, apibendrinimai, veikėjų veiksmų ir poelgių vertinimas. Samprotaujant aptariami dalykai nuosekliai argumentuojami, jie pagrindžiami, yra vertinama ir daromos išvados. Mintis grindžiant argumentais privalu išaiškinti, kodėl taip manoma, kas lemia šį reiškinį, kokios galimos jo pasekmės. Tad lietuvių kalbos mokytoja mokiniams pasiūlė patiriminio mokymosi veiklas mokantis mokykloje be sienų. Mokiniai turėjo išeiti į kiemą, atlikti keletą veiksmų ir išsiaiškinti atsakymus į jiems keliamus penkis klausimus:

1. Ar Tu gali kyboti ore?

2. Ar Tu gali liežuviu pasiekti nosį? O alkūnę?

3. Ar Tu gali sėdėti ant žemės, kojomis ir rankomis jos neliesdamas?

4. Ar Tu gali pasiekti už 1,5 m esantį daiktą nepajudėdamas iš vietos?

5. Ar Tu gali įlipti į medį?

Šeštokai patikrino visus faktus, pateikė argumentus ir tai įrodančias nuotraukas. (Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Švėgždienė)

Mokytis kitaip mokykloje be sienų tikrai labai smagu.

Dalia Gudienė, STEAM veiksmų koordinatorė ir mokytoja Ligita Urbonienė

Balandis

4b klasės pamokose mokiniai integravo technologijų ir pasaulio pažinimo dalykus: pasiskirstę grupėmis ieškojo informacijos apie pasaulio žemynus, kūrė skirtingų žemynų pristatymus Power Point programa,  rastą informaciją pristatė  klasės draugams ir mokytojai. O pristatymus vertino klasės draugai demonstravo savo kurtus pristatymus apie pasaulio žemynus. (Mokytoja Geta Pečiulienė)

Balandžio 20–21 dienomis vyko 7-ų klasių mokinių savivaldaus mokymosi diena, kurios tema „Trapecija“.  Dirbdami savivaldžiai mokiniai kėlė sau mokymosi tikslus ir uždavinius, planavo savo mokymąsi, pasirinko užduotis, prisiėmė atsakomybę už savo mokymąsi. Mokiniai atliko integruotas matematikos, fizikos ir informacinių technologijų užduotis:  išsiaiškino, kas tai yra trapecija, išmoko apskaičiuoti trapecijos nežinomos kraštinės ilgį ir nežinomų kampų dydžius, ieškojo trapecijų atlikdami fizikos užduotis, dirbo Padlet, Linoit programomis. (Mokytojos S. Masienė ir V. Morkevičienė, A. Sruogienė, G. Jasaitienė).

Per pasaulio pažinimo pamoką 3b klasės mokiniai aiškinosi, kaip sujungti elektros grandinę. Norint sukurti elektros srovę, reikia „nutiesti jai kelią“. O kaip tai padaryti mokantis nuotoliniu būdu? vaikams šią problemą padėjo išspręsti Phet virtuali laboratorija. Mokiniai šioje laboratorijoje galėjo pasinaudoti baterijomis, jungiamaisiais laidais, lemputėmis ir sudaryti elektros grandines bei išmatuoti įtampą voltmetru. (Mokytoja Vida Baronienė)

Ar galima iš dantų krapštukų ką nors pastatyti? 2a klasės mokinukai sako, kad tikrai galima! Vieną dieną jie tapo architektais-konstruotojais ir ėmėsi darbo – kūrė ir statė namelius, raketas, dėžutes, konstravo spąstus, geometrinius kūnus ir netgi statė bokštus. Aukščiausiam bokštui sukonstruoti prireikė net 210 pagaliukų! Darbas pareikalavo daug kantrybės, bet visi antrokai jį atliko puikiai. Gal kuris užaugęs taps architektu? (Mokytoja Gintarė Grinkė)

Per pavasario atostogas 6a klasės mokiniai kartu su mokytoja Ligita Urboniene augino ..... rūdis. (Mokytoja Ligita Urbonienė)

6-ų klasių mokiniai matematikos pamokoje pritaikė patirtinio mokymo(si) strategijas. Sužinoję tūrio ir talpos sąvokas mokiniai bandė spėjimo būdu nustatyti, kiek litrų vandens tilptų skirtingo dydžio dėžutėse. Vėliau matuotami dėžutės matmenis, skaičiuodami įsitikino, ar jų spėjimai buvo tikslūs. (Mokytoja Vilma Morkevičienė)

7a ir 7b klasių mokiniai, mokydamiesi kraujotakos sistemą ir aiškindamiesi širdies sandarą, pabandė ją ir atkurti, taip įsimindami jos dalis. Mokytoja labai džiaugėsi mokiniais ir jų darbais. (Mokytoja Jurgita Skrebienė)

Anglų kalbos pamokų metu integruodami anglų kalbos ir biologijos dalykus 8a klasės mokiniai kartu su mokytoju Andriumi atliko tyrimą, kurio metu ieškojo priežasčių ir informacijos, kokių rūšių gyvūnai nyksta, kokios salygos įtakoja šiuos procesus ir kaip būtų galima padėti išsaugoti kuo daugiau gyvūnų rūšių vykstant globalizacijos procesams. (Mokytojas Andrius Rusakevičius)

Septintokai, aiškindamiesi šviesos savybes, kelioms akimirkoms tapo prietaiso gamintojais, eksperimentatoriais...  Mokiniai gamino savo prietaisus. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

1b klasės mokinių pamoka-konferencija „Užsiaugink pats 2021“: visą mėnesį jaunieji gamtininkai ne tik rūpinęsi savo pasodintais svogūnais, stebėję jų augimą, pokyčius, matavę liniuote laiškų ilgį, skaičiavę laiškų kiekį, stebėjimo rezultatus pristatė klasės draugams. (Mokytoja Meilutė Greičiuvienė)

7a ir 7b klasių mokiniai dalyvavo integruotojo biologijos ir fizinio lavinimo pamokoje „Pulso dažnis prieš ir po krūvio“. Mokiniai kartu su mokytojomis Aušrine ir Jurgita atliko pratimus bei skaičiavo pulsą, kuris padėjo įsivertinti fizinį pasirengimą.

Ar galima iš dantų krapštukų ką nors pastatyti? 2a klasės mokinukai sako, kad tikrai galima! Vieną dieną jie tapo architektais-konstruotojais ir ėmėsi darbo – kūrė ir statė namelius, raketas, dėžutes, konstravo spąstus, geometrinius kūnus ir netgi statė bokštus. Aukščiausiam bokštui sukonstruoti prireikė net 210 pagaliukų! (Mokytoja Gintarė Grinkė)

Kovas

1b klasės mokiniai atliko bandymą, kuriuo norėjo įsitikinti, kad reikia valytis dantis. Integruotai per pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos bei dailės ir technologijų pamokas kalbėjo apie saldumynų poveikį dantims. Reikėjo tai išbandyti patiems. Mokiniai kartu su tėveliais turėjo žalią kiaušinį įdėti į stiklinę acto ir stebėti, kas vyksta. Dauguma iš karto pastebėjo pokyčius: putojimą, susidariusius burbuliukus. Tačiau didžiausia staigmena laukė rytą – kiaušinis pavirto į minkštą guminį kamuoliuką. Kiaušinio lukšto tvirtumas išnyko. Taigi bandymas įrodė, kad mūsų dantukų stiprus emalis taip pat gali suminkštėti, jei jų nevalysime ir nuo maisto likučių susidariusios rūgštys nuolat jį veiks. Pirmokai įsitikino, kad burnoje susidariusios rūgštys pragraužia dantyje skylę ir jame apsigyvena ėduonis. Vaikams neliko abejonių, kad reikia kiekvieną rytą ir vakarą valyti dantis. Jie patys rado atsakymą į šį probleminį klausimą, aktyviai pristatė savo bandymo atlikimo eigą ir išvadas. Buvo įdomi STEAM pamoka. (Mokytoja Meilutė Greičiuvienė)

5b klasės mokiniai gamtos ir žmogaus pamokoje pritaikė patirtinio mokymo(si) ir STEAM mokymo strategijas:  sužinoję, kad būna grynų medžiagų ir medžiagų mišinių, kad mišinius galima ne tik pagaminti, penktokai aiškinosi, ar mišinį  galima išskirstyti į atskiras sudedamąsias dalis. Taigi,  penktokai ne tik pasigamino keletą mišinių, bet, ir pasirinkę būdus ir priemones medžiagų mišiniams išskirstyti, skirstė medžiagų mišinius į grynas medžiagas. (Gamtos ir žmogaus mokytoja Gitana Jasaitienė)

Kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena. 5–8 kl. mokiniai sveikino Žemę ir dovanojo kūrybinių darbų parodą. Per geografijos ir gamtos pamokas mokiniai kūrė sveikinimus, panaudodami perdirbamas arba jau panaudotų daiktų medžiagas. Sveikiname Žemę dabar, o mylime ir saugome VISADA. (Mokytoja Ligita Urbonienė)

2b klasės  mokiniai skaitydami enciklopedijas, ieškodami informacijos internete domėjosi, kurie Lietuvoje gyvenantys gyvūnai yra ant išlikimo ribos. Su savo nykstančių gyvūnų  lipdiniais dalyvavo lipdinių konkurse ,,Aš noriu išlikti". (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

1a klasės mokinukai, prisidėdami prie gamtos išsaugojimo, dailės ir technologijų pamokoje konstravo iš buitinių atliekų – tualetinio popieriaus ritinėlių. Vaikai sukonstravo visai šaunią katinėlių kmpaniją. ( Mokytoja Jūtatė Žiaugrienė)

Kovo 14-oji- Pasaulinė skaičiaus Pi diena.  5–8 klasių mokiniai per matematikos pamokas paminėjo šią  dieną. Naudodami tyrimo metodą, mokiniai išmatavo įvairių apskritimų ilgį, skersmenį ir skaičiuodami nustatė, kad jų santykis apytiksliai lygus 3,14. (Mokytojos Vilma ir Silvija)

Vasaris

STEAM metodai pamokose

Per gamtos ir žmogaus dalyko pamoką 6b ir 6c klasių mokiniai aiškindamiesi, kaip sudarytos medžiagos, gamino deguonies ir vandenilio atomų modelius, o iš jų sudarė kelis skirtingų molekulių modelius. (Gamtos ir žmogaus dalyko mokytoja Gitana Jasaitienė)

2b klasės mokiniai, mokydamiesi matuoti, gamino ūgio matuokles. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

6b ir 6c klasių mokiniai per gamtos ir žmogaus pamokas atliko bandymą „Kaip pamatyti, kad oras juda“ ir įrodė, kad oro dalelės juda. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

5b klasės mokiniai aiškinosi, kodėl į baseiną šokti lengviau nuo tramplino nei nuo baseino krašto, kodėl guminis kamuoliukas atšoka nuo grindų. (Mokytoja Gitana Jasaitienė)

Sausis

Progimnazijos mokytojai vis dažniau pamokose taiko STEAM ugdymo metodą

2a klasės mokinukai turėjo išsiaiškinti, kas be rankų gali pasukti vėjo malūnėlio sparnus ir pakelti nuo žemės plunksną. Visi kibo į darbą – pasidarė plunksneles ir malūnėlius. Teisingas atsakymas buvo surastas – tai vėjas. Vieni vėjo ieškojo kieme, kiti balkone, treti „po nosimis“. (Mokytoja Gintarė Grinkė)

6a klasės mokiniai per gamtos ir žmogaus pamoką ištyrė kiaušinį. Pasirodo, kiaušinyje matoma šviesesnė dėmelė iš tiesų yra „būsimas viščiukas“, o trynys ir baltymas – tai tik maisto medžiagos besiformuojančiam gemalui. (Mokytoja Ligita Urbonienė)

2b klasės vaikai „mezgė“ žaisliukams kepurėles. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

4b klasės mokiniai integruotose pamokose ne tik nagrinėjo, kas vyko senovės Egipte, bet ir gamino egiptietiškus kaklo bei galvos papuošalus. (Mokytoja Geta Pečiulienė)

2a klasėje vyko bandymų dienos. Mokydamiesi apie druską ir kam ji naudojama, antrokai atliko net tris bandymus. Ką suprato? Kad kiaušinis druskos prisotintame vandenyje neskęsta, kad ant ledo gabaliuko padėjus siūlą ir jį pabarsčius druska – jis prišąla ir kad kaitinant druską su vandeniu, vanduo išgaruoja, o druska kristalizuojasi. (Mokytoja Gintarė Grinkė)

6b ir 6c klasių mokiniai per gamtos ir žmogus pamokas aiškindamiesi, kokios yra svarbiausios žiedo dalys, kodėl augalų žiedų vainiklapiai spalvoti, kas privilioja vabzdžius prie augalų žiedų, kas atsitinka, kai vabzdžiai skrenda nuo vieno žiedo prie kito žiedo, pasigamino augalo žiedo modelį arba tyrinėjo namuose šiuo metu žydinčius augalus. (Mokytoja itana Jasaitienė)

Varveklius gamino 2b klasės mokiniai. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

Besimokydami apie Senovės Graikiją 4b klasės mokiniai sukūrė graikiškas vazas. (Mokytoja Geta Pečiulienė)

ATRADIMŲ AKADEMIJA. ROBOTIKA. IKT būrelio metu pradinukai konstravo TV bokštus, pilis. (Mokytoja Aušra Klevečkienė)

 

STEAM veiklų planas 2021 m.

STEAM veiklų planas 2021 m.

STEAM veikla 2020 m.

 

Gruodis

Kalėdinės dirbtuvės

Gruodžio mėnesį mokykloje atsidarė Kalėdinės dirbtuvėlės ir dirbtuvės. Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis gamino kalėdinius žaisliukus, dekoracijas, kalėdinius vainikus, snaiges, net baltojo lokio kaukę. Kai kurie tam ruošėsi iš anksto: rudenį miške rinko ir džiovino kankorėžius, medžių šakeles. Darbeliai papuošė ir klases, ir vaikų namus.

5–8 klasių mokiniai mokėsi gaminti atvirukus, kalėdines puokštes, karpė snaiges. Kalėdinėmis puokštėmis, snaigėmis papuošė mokyklos kabinetus, savo namus. 

Pešiniai ant grindų „Metų laikai“

Atsivėrus naujai erdvei pradinukų korpuso II aukšto fojė, 1a, 2b, 3a, 4b klasių mokiniai kartu su dailės mokytoju Viliumi Jėčiumi ant grindų perkėlė stalo žaidimą. Mokiniai 32 kvadratuose nenuplaunamais rašikliais nupiešė piešinius tema „Metų laikai“.

Lapkritis

Pamokos Gamtos mokykloje

Įgyvendinant „Lyderių laiko 3“ Panevėžio miesto savivaldybės projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi”, visą rudenį progimnazijos mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Panevėžio gamtos mokykloje. Čia 5-ų klasių mokiniai  kartu su mokytojomis Gitana Jasaitiene bei Ligita Urboniene, dalyvaudami  gamtos pamokoje „Augalai, gyvūnai ir grybai šalia mūsų“, stebėjo gyvūnus, augalus, aiškinosi jų pavadinimus, žymėjosi svarbiausius požymius, aiškinosi, kokia gyva būtybė žemėje pati pavojingiausia, dėl kurios kaltės išnyko daugybė gyvūnų ir augalų rūšių… Dalyvaudami pamokoje „Kur dingsta nukritę lapai“, penktokai pakartojo, kokias žino organizmų grupes, sudarė mitybos grandines, prisiminė, kas yra gamintojai, vartotojai, kaip vyksta fotosintezė, aiškinosi, kas yra nuokritos ir kas yra skaidytojai, koks jų vaidmuo gamtoje. Taip pat mokiniai atliko kūrybinę užduotį – ieškojo vartotojus atitinkančių spalvų gamtoje.

1a klasės mokiniai su mokytoja Jūrate Žiaugriene dalyvavo STEAM užsiėmime „Vandens savybės“. Mokiniai sužinojo apie tris vandens būsenas, atliko bandymus su vandeniu.

2b klasės mokiniai su mokytoja Aušra Klevečkiene dalyvavo Gamtos pažinimo pamokoje „Mūsų sodų paukščiai“. Antrokai susipažino su paukščiais, gyvenančiais soduose, ore, ant žemės, žemėje, medžiuose ieškojo kenkėjų, kuriais minta paukščiai, mokėsi parinkti inkilus skirtingiems paukščiams.

2c klasės mokiniai su mokytoja Lina Andrikonyte nuotoliniu būdu dalyvvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse „Kalėdinio žaisliuko gamyba iš gamtinės medžiagos“.

Pamokose Gamtos mokykloje dalyvavo ir kitų pradinių klasių mokiniai. 

Veiklos robotikos centre „RoboLabas“

Įgyvendinant „Lyderių laiko 3“ Panevėžio miesto savivaldybės projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ progimnazijos mokiniai lapkričio mėnesį dalyvavo veiklose „RoboLabas“ centre. Čia vyko pasaulio pažinimo, matematikos pamokos, STEAM veiklos pradinių klasių mokiniams: „Lietuvos kaimyninės šalys”, „Geometrinės figūros ir jų elementai”. Vaikai robotuko pagalba pakartojo žinias apie Lietuvos kaimynines šalis, jų sostines ir vėliavas, naudodami Mind Designer robotukus dėliojo, piešė, spalvino geometrines figūras, skaičiavo, programavo robotukus.

MEK – mokslinių eksperimentų klasė

„Šaltinio“ progimnazijoje duris atvėrė nauja mokymosi erdvė MEK – mokslinių eksperimentų klasė. Joje yra įvairios priemonės STEAM veikloms vykdyti: mikroskopai, cheminiai preparatai, įrankiai, žiūronai, teleskopas, CO2 ir pH matuokliai, elektros grandinės rinkiniai, fizikiniai prietaisai ir daugybė kitų. Džiaugiamės galėdami mokyti ir mokytis šiuolaikiškai!!!

Laboratorija įrengta tėvelių ir darbuotojų skirtos GPM paramos ir Lyderių laiko 3 Panevėžio miesto savivaldybės projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ lėšomis. Priemonės gautos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Vaizdo filmukai apie eksperimentus

Geografijos bei gamtos mokytoja Ligita Urbonienė, chemijos mokytoja Auksuolė Urbonienė kartu su 5 klasių mokiniais sukūrė vaizdo filmukus apie įvairius bandymus, eksperimentus.

Sukurti filmukai dalyvauja UAB „Mokslo technologijos“ organizuotame konkurse „STEAM namuose“:

https://www.facebook.com/MoksloTechnologijos/videos/189396832732727

https://www.facebook.com/MoksloTechnologijos/videos/858090218274134

 

Tęsiami pradinių klasių mokinių projektai „Užsiaugink pats“ 

Progimnazijos 4a klasės mokiniai kartu su mokytoja Žiede Ketvirtiene rugsėjo – lapkričio mėn. dalyvavo projekte „Užsiaugink drugelį pats“. Projekto tikslas – mokyti vaikus pažinti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie drugelių gyvenimo ciklą bei ugdyti vaikų atsakomybę globojant gamtą ir ugdant meilę jai.

Mokytoja Žiedė Ketvirtienė rašė:

„Rugsėjo 9 d. klasėje apsigyveno keturi tropinių drugelių vikšrai, kurie atkeliavo iš Vilniaus „Kupu Kupu“ įmonės. Jų sutikimui ruošėmės iš anksto: įsigijome tinkamą jiems auginti krepšį, pasirūpinome vikšrų maistu – kanų lapais. Kasdien stebėdavome, apžiūrėdavome kaip jie elgiasi, kaip maitinasi. Nekantraudami laukėme kada jie virs lėliukėmis. Po 9 dienų įvyko virsmas – susiformavo pirmoji drugelio „Papilio lowi“ lėliukė. Tai buvo džiaugsmo ir nuostabos! Po keletos dienų dar du vikšreliai virto lėliukėmis. Gaila, bet vienas vikšrelis taip ir liko vikšreliu... Vaikai mąstė, kad jam gal buvo per šalta, gal per daug triukšmo klasėje. Jie gi lepūs, o mūsų klasė neprimena tropikų...

Dabar laukėme kito stebuklo – drugelio pasirodymo. Ir maždaug po mėnesio jis įvyko – pasirodė pirmasis drugelis. Tai įvyko per šeštą pamoką. Buvo daug emocijų, nuostabos ir džiaugsmo.

Po kelių dienų ryte radome dar du drugelius. Vaikai siūlė įvairius vardus. Balsų dauguma juos pavadinome: Perlas, Rudis ir Dora. Dabar visą mėnesį jie mus džiugins, jei viskas bus gerai...

Kas rytą pjaustėme citrusinius vaisius. Stebėjome, kaip jie elgiasi, kaip skraido, maitinasi. Bet jau prasidėjo šalnos ir mokykla atvėso. Mūsų drugeliai užmigo. Jie mus džiugino iki lapkričio 16 d. Mokytoja pasiūlė juos įrėminti ir taip visada juos prisiminti. Trumpas drugelių gyvenimas...

Projektas tikrai buvo naudingas. Šiuolaikiškai ugdant vaikus labai svarbu mokyti iš patirties ir asmeninės praktikos, todėl smagu, kad vaikai vis dažniau mokosi ne tik iš vadovėlių, bet patys tyrinėdami ir stebėdami.“

 

2b klasės mokiniai bei mokytoja Aušra Klevečkienė taip pat dalyvavo projekte „Užsiaugink drugelį pats“. Mokiniai stebėjo vikšrus, vėliau – susiformavusias lėliukes. Viena iš lėliukių virto gražuoliu drugeliu!!! Nuostabu.

O 2c klasėje (mokytoja Lina Andrikonytė) mokiniai antram gyvenimui prikėlė ... senus batus, kurie virto vazonais gėlėms. 

Spalis

„Gamtos bičiulių klubo“ veikla

Padėkliukų dekoravimas augalais

Gamtos bičiulių klubo nariai dekoravo padėkliukus vasarą rinktais ir džiovintais augalais. 

Ant piliakalnio 

Spalio 8 dieną 5c ir 6a klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse lietuvių kalbos ir istorijos pamokose „Viduramžių piliakalniai ir jų legendos“. Pamokas ant Čičinsko kalno vedė mokytojos Birutė Budreikienė ir Ramunė Liesytė. Mokiniai susipažino su piliakalnio istorija, padavimų variantais, patys ieškojo informacijos žaisdami BINGO. Penktokai matavo piliakalnio ilgį ir plotį žingsniais, žingsnius vertė centimetrais, braižė piliakalnio planą, fotografavo piliakalnio detales. Penktokų Čičinsko piliakalnio brėžinių paroda buvo surengta skaitykloje.

Vėliau mokiniai lankėsi Amatų centre. Ten keramikas Romas Gadliauskas parodė, kaip kiekvieno rankose atgimsta bejausmis molio gabalas. Mokiniai dalyvavo edukacijoje, lipdė molio dirbinius, su profesijos patarėja Rita Pauraziene diskutavo apie įvairių profesijų atstovus, kuriuos sutiko šios kelionės metu.

Gamtinių koliažų konkursas

Progimnazijos 1b, 2b ir 3b klasių mokiniai dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos organizuotame gamtinių koliažų konkurse „Mano augintinis = mano draugas“. 2b klasės mokinės Simonos (mokytoja Aušra Klevečkienė) darbas įvertintas Gamtos mokyklos padėka. 3b klasės mokiniui Tajui Szlavik už puikų kūrybinį darbą įteiktas diplomas ir atminimo dovanėlė Jo darbas pateko tarp devynių geriausių darbų. Iš viso konkurse dalyvavo 270 mokinių.  

Rugsėjis

Tyrėjų dienos

Rugsėjo 30 dieną 1–5 klasių mokiniai dalyvavo renginio „Tyrėjų dienos“ veiklose: „Spalvų šou. Lavos lempa“, „Algoritmai ir Code“, „Ieškome matematikos“, „Ar šiandien laboratorijoje įvyks sprogimas?“. Užsiėmimus organizavo STEAM krypčių būrelių vadovės mokytojos Aušra Klevečkienė, Eima Ulkštinienė, Jūratė Žiaugrienė, Ligita Urbonienė, Auksuolė Urbonienė.

Jaunojo tyrinėtojo dienos

Rugsėjo 10–18 dienomis mokykloje praūžė jau tradicinėmis tapusios Jaunojo tyrinėtojo dienos.

Visų klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti pasirinktose  tyrinėjimo veiklose, mokytis aktyviai veikdami, iš savo patirties.  

Pirmokai susitiko su ornitologu Gediminu Petkumi, daug sužinojo apie Lietuvoje gyvenančius ir praskrendančius paukščius, jų gyvenimo būdą, klausėsi paukščių balsų, bandė juos pamėgdžioti, parke pro žiūronus bei teleskopą stebėjo ne tik paukščius, bet ir augalus.

Antrokai ir trečiokai vyko į Šiaulių Botanikos sodą, kur tapo augalų detektyvais, tyrinėjo augalų kvapus ir skonius. Veislinių paukščių ir naminių gyvūnų zoo „Raiba plunksa“ mokiniai susipažino su įvairiais paukščiais ir kitais naminiais gyvūnais, lygino paukščių kiaušinius, galėjo gyvūnus stebėti, šerti, glostyti. Daugiausia vaikų simpatijų pelnė mieli ožiukai.

Ketvirtokai lankėsi Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Iliuzija - mokslas, apgaulė ar tikrovė?“. Atlikę praktines veiklas, suprato, kad iliuzija – ir mokslas, ir apgaulė, ir tikrovė.

Penktokai, dalis šeštokų, septintokai vyko į Ventos regioninį parką. Čia jie tapo archeologais ir tyrinėjo paslaptingojo juros periodo uolienas, ieškojo dinozaurų laikmečio gyvūnų liekanų – fosilijų. Radiniai nustebino jaunuosius archeologus.

6b klasės mokiniai lankėsi robotikos centre „RoboLabas“. Ten patys išbandė technologinius procesus, programavo robotukų kelionę, atliko įdomias užduotis sustojimo stotelėse. Vaikai labai susidomėjo centro „RoboLabas“ užsiėmimais.

Vėliau su gamtos ir fizikos mokytoja Gitana mokiniai aiškinosi, kad kiekvienas mus supantis daiktas ar organizmas yra sudarytas iš smulkesnių, kartu veikiančių dalelių. Dirbdami poromis su mikroskopu nagrinėjo citrusinių vaisių vidinę sandarą.

Vyriausieji aštuntokai vyko į Kauno 7 fortą. Forto laboratorijoje mokiniai tyrinėjo žmogaus ir gyvūno kraujo sudėtį, aiškinosi skirtumus. Edukacinėje veikloje „IQ iššūkis“ mokėsi matematikos kitaip – spręsdami galvosūkius.

Visiems mokiniams šių dienų veiklos ne tik suteikė naujų žinių, patirčių, bet ir paliko puikius įspūdžius. Lauksime Jaunojo tyrinėtojo dienų kitais metais.

 
 

Balandis

Mokyklos projektas „Nufotografuok pavasario žiedus“

1–4 klasių mokiniai dalyvavo mokyklos projekte „Nufotografuok pavasario žiedus“. Mokiniai kieme, miške, sodyboje ar kaime fotografavo pastebėtus naujai pražydusius augalus, aiškinosi, koks tai augalas ir nuotraukas su užrašais siuntė mokytojoms.

Fotoalbumas „Pavasario žiedai“ bus naudojamas kaip mokymo priemonė.

Projektą organizavo STEAM veiksmų koordinatorė Dalia Gudienė, pradinio ugdymo mokytoja Aušra Klevečkienė, fotoalbumą padėjo parengti Aldona Banienė.

https://youtu.be/K1Mz38jCQDU

Projektas „Užsiaugink pats“

Projekte „Užsiaugink pats“ dalyvavo 1a klasės mokiniai ir mokytoja Gintarė Grinkė. Vaikai, remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi,  sėjo pipirnes, lapinius ridikėlius, krapus, rukolą, liucerną, saulėgrąžas – viską, kas tinka pagardinti salotas ar kitokį maistą ir prisotinti savo pilvelius vitaminais. Pasėjus reikėjo augalus prižiūrėti, stebėti, fotografuoti ir viską užrašyti stebėjimo lape. Vaikai padarė išvadą, kad augalui augti reikia šviesos, šilumos ir drėgmės, o jis puikia gali augti ne tik žemėje, bet ir vatoje, nes šaknys jo nedidelės.  Pirmokų daržas užaugo puikus. 

Mokyklos projekte „Užsiaugink pats“ dalyvavo 2b klasės mokiniai ir jų mokytoja Vida Baronienė. Mokinukai su tėvelių pagalba sėjo, augino, prižiūrėjo įvairias daržoves – pomidorus, agurkus, paprikas... Labai smalsu, koks bus tas jų derlius? Tikimės pamatyti rudenį.

Projektą „Užsiaugink pats“ namuose vykdė 3a klasės mokiniai ir mokytoja Žiedė Ketvirtienė.

Būdami namuose smalsūs 3b klasės mokiniai ir mokytoja Geta Pečiulienė vykdė projektą: pasėję pomidorų, agurkų, paprikų, laukė, kada jos išdygs ir užaugs. Mokiniai tikisi, kad prinokusias daržoves galės valgyti visi kartu.

Programa „Magiški kiaušiniai“

Balandžio mėnesį 3b ir 2b klasėse toliau tęsėsi projektas „Magiški kiaušiniai“. Išsiritę viščiukai iškeliavo į kaimą pas bendraklasių senelius. Tačiau kaip jie auga, domėjosi visi klasės draugai.    

Kovas

Programa „Magiški kiaušiniai“

Kovo mėnesį 3b (mokytoja Geta Pečiulienė) ir 2b (mokytoja Vida Baronienė) klasių mokinukai, dalyvaudami edukacinėje programoje „Magiški kiaušiniai“, turėjo retą galimybę stebėti viščiukų išsiritimą iš kiaušinių inkubatoriuose. Vėliau vaikai stebėjo, kaip viščiukai auga, maitinasi, bėgioja, lesa – tai buvo pati svarbiausia vaikų pokalbių tema tiek mokykloje, tiek namuose. 

Vasaris

Vasario mėnesį progimnazijos skaitykloje veikė 3b klasės mokinių (mokytoja Geta Pečiulienė) kūrybinių darbų paroda „Paveikslas iš sėklų“. Paveikslus mokiniai kantriai dėliojo iš įvairių sėklų. 

 

Sausis

STEAM dirbtuvėlės 1–2 klasių mokiniams

2020 m. sausio 6 d. vyko STEAM dirbtuvėlės „Mokomės koduoti“ 1–2 klasių mokiniams. Dirbtuvėlių metu mokiniai ne tik sužinojo, kas tai yra kodai, bet ir užkodavo savo vardus pasigamindami amuletus-apyrankes.

 

 

 

 

STEAM veikla 2019 m.

2019 m. įgyvendintos STEAM veiklos

1. 2019 m. vasario 7–8 d. organizuotos 1–4 kl. mokinių pasaulio pažinimo pamokos insektariume (D. Gudienė, darbo grupė);

2. 2019 m. kovo mėn. Tyrinėjimų pamokos 1–2 klasių mokiniams, kurias vedė mokiniai, „Atradimų akademijos“ nariai, su mokytojomis G. Jasaitiene ir A. Urboniene;

3. 2019 m. balandžio 18 d. tyrinėjimo veiklos „Minties“ gimnazijos laboratorijoje 7a, 7b kl. mokiniams (J. Skrebienė, G. Jasaitienė);

4. 2019 m. balandžio mėn. 3 kl. mokinių išvykos į „UAB Aukštaitijos vandenys“, mokinai atliko vandens tyrimus laboratorijoje (A. Klevečkienė, 3 kl. vadovai);

5. 2019 m. balandžio–rugsėjo mėn. 4–8 kl. mokinių gamtinės aplinkos stebėjimai naudojant iNaturalist platformą (G. Jasaitienė, J. Skrebienė, A. Klevečkienė);

6. 2019 m. balandžio 18 d. 7b kl. mokiniai dalyvavo praktinėje mokinių konferencijoje „Minties“ gimnazijoje „Menas gyventi“; tyrinėjo muilo rūšis ir ieškojo nekenksmingų odai alternatyvų, dalyvavo kitose veiklose (J. Skrebienė);

7. 2019 m. balandžio–birželio mėn. organizuotos 7–8 kl. mokinių išvykos į gamybos įmones, kuriose naudojamos naujos pažangios technologijos: UAB „SIWood“, UAB „Adax“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB TPA automatika  (R. Paurazienė);

8. 2019 m. gegužės 7 d. organizuotas 1–4 kl. mokinių, lankančių „Atradimų akademijos“ būrelį, susitikimas su gamtininku S. Paltanavičiumi (A. Klevečkienė);

9. 2019 m. gegužės 7 d. organizuota pamoka 13 klasės dalyviams „Naujos patirtys Atradimų laboratorijoje“; kartu su mokytojomis veiklas vedė mokiniai – „Atradimų akademijos“ būrelio nariai (D. Gudienė, A. Sruogienė, G. Jasaitienė, A. Urbonienė);

10. 2019 m. gegužės 16 d. 7b kl. mokiniai dalyvavo XI Vilniaus miesto mokyklų 1–12 klasių mokinių tiriamųjų, kūrybinių ir teorinių darbų konferencijoje Vilniaus Žemynos progimnazijoje (J. Skrebienė);

11. 2019 m. gegužės 27 d. organizuota 2b kl. mokinių išvyka į sraigių ūkį, stebėjimas (G. Pečiulienė);

12. 2019 m. birželio 3 d. 2b kl. mokiniai dalyvavo Panevėžio regiono konkurse „Perdirbtų žaislų istorijos“ (G. Pečiulienė);

13. 2019 m. gegužės mėn. mokyklos skaitykloje veikė 2b kl. mokinių darbų iš antrinių žaliavų parodėlė „Antrasis gyvenimas“ (G. Pečiulienė);

14. 2019 m. gegužės–birželio mėn. organizuotos 4-ų klasių mokinių išvykos į Elektros ir technikos muziejų ir SWED banką Vilniuje; mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose „Kaip Tomui įsižiebė lemputė?“, „Iliuzija – mokslas, mistika ar apgaulė“, „Technika vaikams“, finansinio raštingumo pamokose Interaktyvioje finansų laboratorijoje (D. Gudienė, L. Andrikonytė, A. Klevečkienė, G. Grinkė);

15. 2019 m. rugsėjo 16–20 d. organizuoti Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ 2019 renginiai (D. Gudienė, darbo grupė);

16. 2019 m rugsėjo 9–13 d. organizuota pažintinė-kūrybinė dieną 1–8 kl. mokiniams „Jaunojo tyrinėtojo diena“ (D. Gudienė, darbo grupė);

17. 2019 m. rugsėjo 17 d. 4-ų klasių mokiniai dalyvavo plenere po atviru dangumi „Gamtos spalvos“ tema „Geometrinės figūros“, iš gamtinių medžiagų suformavo kilimą „Rudens mandala“ (4 kl. vadovai);

18. 2019 rugsėjo 11 d. vyko 1 kl. mokinių pirmosios pažintys su robotukais kartu su „RoboLabas“ centro mokytoja (1 klasių mokytojos);

19. 2019 m. lapkričio 6 d. „Minties“ gimnazijos laboratorijoje 6-ų klasių mokinių praktikos darbai tyrinėjant vienaląsčius organizmus, gyvenančius kūdroje (G. Jasaitienė, J. Skrebienė);

20. 2019 m. lapkričio 16 d. STEAM dirbtuvėlės būsimiesiems pirmokams, veiklas kartu su mokytojomis vedė mokiniai, „Atradimų akademijos“ būrelio nariai  (D. Gudienė, A. Klevečkienė, A. Urbonienė, G. Jasaitienė, Dž. Kropienė);

21. 2019 m gruodžio 2 d. organizuota 5-ų klasių mokinių edukacinė pamoka „Giliuko“ laboratorijoje „Pirmoji pažintis su robotais“ (D. Gudienė);

22. visus metus vykdytas 8b kl. mokinių integruotas dailės ir istorijos projektas „Septyni pasaulio stebuklai keramikoje“ (V. Jėčius, R. Liesytė);

23. visus metus vykdytas pradinių kl. mokinių projektas „Metų ratas“ (pradinių kl. mokytojos);

24. 2019 metais organizuota vidutiniškai po 4 įdomiąsias pertraukas per mėnesį, iš jų su STEAM veiklomis – vidutiniškai 2 pertraukos per mėnesį (mokytojai).

25. 2019 m. gegužės mėn. organizuotos STEAM dirbtuvėlės 1–2, 3–4 klasių mokiniams (A. Klevečkienė, Dž. Kropienė, A. Andrikonytė, D. Gudienė);

26. 2019 m. birželio mėn. organizuotos STEAM dirbtuvėlės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kartu su Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos mokiniais (Dž. Kropienė, D. Gudienė).

 

Gruodis

Giliuko laboratorijoje

Gruodžio 2 d. 5a, 5b, 5c klasių mokiniai lankėsi „Giliuko laboratorijoje“, įsikūrusioje mūsų mokykloje.

Mokiniai pirmiausia susipažino su robotų istorija. Ne vienas nustebo sužinojęs, kad žodį „robotas“ sugalvojo rašytojas. Knygos apie fantastinius robotus anuomet buvo labai populiarios. Pirmieji robotai, pasirodo, buvo žaislai. Jie pradėti gaminti po Antrojo Pasaulinio karo.

Vėliau kiekvienas penktokas konstravo savo robotuką. Sujungus elektros šaltinį su varikliu, robotai judėjo, sukosi jų propeleriai. Susidomėję dirbo visi: ir berniukai, ir mergaitės. Sukonstruotus robotus dar reikėjo papuošti. Čia atsiskleidė kiekvieno fantazija.

Lauksime naujų „Giliuko laboratorijos“ pamokų.

Lapkritis

Įdomioji pertrauka „Matematika kitaip“

Lapkričio 22 d. vyko įdomioji pertrauka „Matematika kitaip“, kurią organizavo mokytojos Vilma ir Silvija.

Tyrinėjimų diena šeštadieninėje stovyklėlėje

Lapkričio 16 d. bendruomenės vaikučių šeštadieninėje stovyklėlėje buvo tyrinėjimų diena. Stovyklautojai susirinko „Miško laboratorijoje“. Juos pasitiko protingos mokytojos Pelėdos ir miško žvėreliai: Ežys, Kiškis, Voveraitė. Vaikams teko atlikti įvairias užduotis, atspėti, kurio žvėrelio pėdeles atrado, sekti jomis, kad patektų į laboratorijos skyrius. „Fėjų palaukėje“ stovyklautojai turėjo išsklaidyti piktųjų fėjų burtus ir perskaityti laišką. Vėliau patys rašė laišką slaptu raštu kitiems vaikams. Laboratorijoje „Po senu ąžuolu“ vaikai domėjosi pirštų atspaudais, juos tyrinėjo, lygino, darė medžio lapų atspaudus, aiškinosi, kas pagrobė pintinę su grybais. O laboratorijoje „Po skarota egle“ stovyklautojai tyrinėjo kankorėžius, obuolius, lupinėjo, pjaustė juos, ieškojo sėklyčių, tyrinėjo pro lupas, mikroskopus, išsiaiškino, kas yra sunkio jėga. Besekdami žvėrių pėdomis vaikai ir grybų pintinę atrado! O kas ją paliko „Prie krioklio“, taip ir liko mįslė. Bet grybai buvo skanūs!

Spalis

Įdomioji pertrauka „Klasės koliažas“

Spalio 15 d. įdomiąją pertrauką „Klasės koliažas“ lauko klasėje organizavo lietuvių kalbos mokytojos Birutė ir Lina. Mokiniai iš spalvotų klevo lapų dėliojo koliažą. Kol dar šilta, gera praleisti pertrauką lauke.

Rugsėjis

Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“

Rugsėjo 16–20 dienomis „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2019“ renginiuose.

Pirmokai (1b kl.), antrokai (2a ir 2b kl.) bei ketvirtokai (4c kl.) lankėsi robotikos centre „RoboLabas“, kur ne tik mokėsi valdyti mažuosius robotukus, bet ir kūrė robotų judėjimo kelią įterpdami kodus. Robotus valdyti buvo labai smagu! Vaikus lydėjo klasių vadovės Aušra, Vida, Snaigė ir Jūratė.

3a klasės mokinukai lankėsi Panevėžio kolegijoje ir dalyvavo praktinėje veikloje „2+2=5“. Vaikai manė, kad taip negali būti, o pasirodo – gali! Suskirstyti komandomis mokiniai lenktyniavo, kas greičiau sukurs pasakojimą, kurio pirmas sakinio žodis turi prasidėti raide pagal abėcėlę. Vaikai, kurdami sakinius vienas po kito, suprato, koks svarbus ir atsakingas kiekvieno komandos nario indėlis siekiant bendro rezultato. Už bendrą darbą vaikai gavo saldų prizą ir po kolegijos pieštuką. Mokinius lydėjo ir kartu dalyvavo jų klasės vadovė Žiedė.

Šeštokai kartu su fizikos mokytoja Gitana dalyvavo programoje „RoboNovatorių kelionė į Marsą“. „RoboNovatoriai“ susipažino su Marso planeta ir konstravo ... Marsaeigį, kuris turėjo nusileisti Marse bei parsiųsti linkėjimus į Žemę.

8a kl. mokiniai kartu su klasės vadove Audrone KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete dalyvavo programoje „Elektronikos ABC“. Čia jie mokėsi konstruoti elektrines schemas, tyrinėjo elektroninius komponentus. Ši veikla mokiniams labai patiko.

8b kl. mokiniai dalyvavo „FabLab Kaunas“ inžinerinėse kūrybinėse dirbtuvėse. Mokiniai mokėsi dirbti su itin mažomis detalėmis, litavo smulkias detales prie mikroschemos. Atrodytų, ši veikla skirta vaikinams, tačiau ji sudomino ir merginas. Ir nors lituoti vieniems sekėsi lengviau, kitiems sunkiau, tačiau visi dalyvavusieji pasisėmė gerų įspūdžių ir naujos patirties. Mokinius lydėjo chemijos mokytoja Auksuolė.

Šis mokslo festivalis jau buvo šešioliktasis. Pagrindiniai festivalio renginiai vyksta Vilniuje ir Kaune. Mes labai tikimės, kad kitais metais mūsų mieste bus daugiau ir įvairesnių renginių, kuriuose galėtų sudalyvauti visi miesto mokiniai, besidomintys mokslo naujienomis. 

Jaunojo tyrinėtojo diena 2019

Jau trečią rudenį progimnazijoje vyko renginiai „Jaunojo tyrinėtojo diena“. Šį kartą įdomios tyrinėjimų veiklos tęsėsi visa savaitę – nuo rugsėjo 9 iki 13 dienos.

Mažiausieji, pirmokai, tyrinėjo druskos savybes mokykloje įsikūrusioje Giliuko laboratorijoje, sužinojo,  kokios rūšies būna druska, pagal kokius požymius ją galima atpažinti, atliko eksperimentus ir net pasidarė sau dovanėlę – spalvotos druskos buteliuką. Vaikams šie tyrinėjimai labai patiko! Pamokėlę „Druskos istorija“ vedė Giliuko akademijos edukatorės ir klasių mokytojos Gintarė, Aušra, Lina.

2a ir 2b klasių mokinukai vyko į Kauną.  Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo NSO laboratorijoje gamino kvepiančią druską, tyrė šarminius ir rūgštinius tirpalus, sodo oranžerijoje grožėjosi šiltųjų kraštų augalais. Naujų patirčių įgijo „Curiocity“ edukacinių pramogų centre, kur dalyvavo programoje „Eksperimentuodami mokomės“, susipažino su skirtingų profesijų atstovų veiklomis. Mokiniams dalyvauti veiklose padėjo mokytojos Snaigė ir Vida.

Trečiokai ir dalis ketvirtokų (4a, 4b klasės) šį kartą vyko į Kauno VII fortą. Čia laboratorijoje atliko bandymus tema „Fotosintezė augaluose“, išsiaiškino, kaip vyksta fotosintezės procesas, kokios tam būtinos sąlygos, pro mikroskopą stebėjo įvairių lapų sudėtį, iš špinatų išskyrė chlorofilą, atliko bandymą, kurio metu stebėjo kaip susidaro ir kyla deguonies burbuliukai. Veikla buvo labai įdomi ir prasminga. Ketvirtokai dalyvaudami užsiėmime „IQ iššūkis“ sprendė matematinius galvosūkius, dėliojo  matematines dėliones. O trečiokai, keliaudami nuo vienos užuominos prie kitos, su nekantrumu ieškojo paslėpto lobio. Teko kopti į kalvą, užlipti į bokštelį, ieškoti užuominų obelų sode, eiti tamsiu tuneliu, dairytis po įvairias patalpas. Įveikus visas užduotis lobis buvo surastas! Vėliau laukė dar viena puiki staigmena – pramogų ir poilsio centre ,,Mega" jaunieji tyrinėtojai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis, tapti  statybininkais, gydytojais, gaisrininkais, policininkais, magais, muzikantais, dainininkais, ūkininkais, virėjais, netgi kosmonautais. Viską buvo galima išbandyti ir paliesti. Ar gi tai ne kiekvieno smalsuolio svajonė?

2c ir 4c klasių mokiniai gamino robotus! Dalyvaudami edukacinėje programoje „Išradimas, pakeitęs gyvenimą – elektra. Kuriame robotus“ antrokai ir ketvirtokai ne tik susipažino su elektros atsiradimo istorija, bet ir mokydamiesi sujungti elektros grandinę pasigamino po robotuką. Vaikai buvo sužavėti programa ir išreiškė pageidavimą turėti daugiau tokių praktinių pamokų. Mokiniams padėjo jų mokytojos Jūratė ir Eimutė bei Giliuko Akademijos edukatorės.

Jaunaisiais tyrinėtojais tapo ir penktokai: 5c klasės mokiniai kartu su gamtos ir žmogaus mokytoja Gitana atliko bandymus su vandeniu. Mokiniai išsiaiškino, nuo ko priklauso vandens skonis, sužinojo, kad vandens forma priklauso nuo indo, į kurį jis supiltas, formos;  išsiaiškino, kad vanduo gali būti kietos, skystos ir dujinės būsenos, matavo ledo, karšto ir šalto vandens temperatūras bei atliko bandymą „Vaikštantis vanduo“. Veiklos jauniesiems tyrinėtojams labai patiko. 5a klasės mokiniai su mokytoja Ligita rašė laiškus naudodami slaptą rašalą, vėliau skaitė „slaptus laiškus“.  

5b, 6a ir 6b klasių mokiniai su klasių vadovėmis Ramūne, Reda ir Lina Kauno VII forto laboratorijoje dalyvaudami edukacinėje programoje „Kraujas – gyvybės tėkmė“  tyrinėjo arklio, alpakos, vištos ir žmogaus kraują, sprendė įvairias logines užduotis su įvairiomis dėlionėmis.

O vyriausieji mokiniai – septintokai ir aštuntokai – kartu su mokytoja Jurgita ir buvusiomis „Šaltinio“ progimnazijos mokinėmis „Minties“ gimnazijoje tyrinėjo savo ir klasės draugų burnos gleivinę. Septintokai ėmė tepinėlius nuo žandų, ten ieškodami atsidalijusių ląstelių ir bakterijų, kurias stebėjo per mikroskopus. Taip pat savo mėginius lygino su jau paruoštais burnos gleivinės mikropreparatais. Aštuntokams teko išsiaiškinti, kokia jų burnos terpė: ar atspari mikrobams, ar ne. Ragaudami duoną, obuolius, pomidorus, bananus, saldainius ir kramtomąją gumą, lygino, kaip keičiasi burnos pH.

Visiems mokiniams renginiai „Jaunojo tyrinėtojo diena“ paliko puikų įspūdį ir suteikė naujų naudingų patirčių. Organizatoriams smagu, kai dėkoja mokiniai ir jų tėveliai. Lauksime kitų metų Jaunojo tyrinėtojo dienos! 

Birželis

Gegužės 31, birželio 3 dienomis vyko 3–5 kl. mokinių STEAM dirbtuvėlės. Progimnazijoje svečiavosi ir V. Žemkalnio gimnazijos mokiniai. Vaikai gamino vėjarodes; nustatę pasaulio šalis matavo vėjo kryptį; žaidė pastabumą ir kūrybinį mąstymą lavinančius žaidimus. STEAM dirbtuvėles organizavo pedagogės Aušra, Džiuginta, Dalia, Lina.

Gegužė

Gegužės 7 dieną mokyklos mokytojos Auksuolė Urbonienė,  Gitana Jasaitienė, Audronė Sruogienė ir STEAM veiklų koordinatorė Dalia Gudienė vedė 13 klasės pamoką „Naujos patirtys Atradimų laboratorijoje“ konferencijos „Nuo žemės iki dangaus“ dalyviams. „1AA klasės mokiniai“ tyrinėjimų veiklas atliko „Atradimų laboratorijos“ fizikos ir chemijos skyriuose.  „Mokiniams“ padėjo vyresnieji draugai – „Atradimų akademijos“ nariai.

Gegužės 7 dieną progimnazijos pradinių klasių „Atradimų akademijos“ nariai susitiko su gamtininku ir rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. Svečias papasakojo apie savo vaikystės džiaugsmus: domėjimąsi vabalėliais, paukšteliais, augalėliais, balandžiuko auginimą, apie išsipildžiusią svajonę parašyti knygas vaikams. Rašytojas paragino vaikus rašyti dienoraščius, ugdyti pastabumą ir mokytis pažinti viską, kas yra aplink juos. Prisiminimui svečias paliko įrašus vaikų atsineštose knygose. Susitikimą organizavo pradinių klasių mokytoja Aušra Klevečkienė.

Balandis

Balandžio 18 dieną 7b klasės mokiniai kartu su biologijos mokytoja Jurgita Skrebiene dalyvavo „Minties“ gimnazijoje vykusioje respublikinėje praktinėje mokinių konferencijoje „Menas gyventi“. Mokiniai galėjo dalyvauti 10 skirtingų sekcijų ir ten pagilinti savo žinias. Konferencijos dalyviai tyrinėjo muilų rūšis ir ieškojo alternatyvos, kuri nekenktų odai, tyrinėjo pH kitimą burnoje valgant skirtingus maisto produktus, gamino ir tyrinėjo fosilijas, tapę inžinieriais programuotojais tyrinėjo robotų pasaulį, gilinosi į sveiką kūną ir sveiką sielą, gamino velykines dekoracijas, mokėsi taisyklingos laikysenos pratimų, ieškojo būdų įveikti stresą.

Kovas

Kovo mėnesį 1–2 klasių mokiniai dalyvavo tyrinėjimų pamokose „Atradimų laboratorijoje“, kurias vedė fizikos mokytoja Gitana, chemijos mokytoja Auksuolė ir vyresniųjų klasių mokiniai, „Atradimų akademijos“ nariai.

Antrų klasių mokiniai tyrinėjo vandenį: matavo skystos ir kietos būsenos vandens temperatūrą, stebėjo, kurios medžiagos tirpsta vandenyje.

Pirmų klasių mažieji tyrinėtojai bandė šiaudeliu perkelti vandenį iš vieno indo į kitą, stengdamiesi jį pripildyti kuo pilniau, balionais „rūšiavo“ druską ir pipirus.

...

Kovo mėnesį dvi pirmokės – 1a klasės mokinė Justė Mašalaitė ir 1b klasės mokinė Rusnė Gudaitė – išbandė savo jėgas Mažojoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas – 2019“, kurią organizavo Panevėžio gamtos mokykla. Mergaites į renginį lydėjo jų mokytojos Snaigė ir Vida.

...

Kovo mėnesį vyko tyrinėjimų pamokos 4 klasių mokiniams.

4a ir 4c klasių mokiniai aiškinosi, kas tirpsta vandenyje, o kas ne. Pamokas organizavo ir vedė mokytojos Lina ir Gintarė.

4b klasių mokiniai augino druskos kristalus, tyrinėjo medžiagų tirpumą vandenyje bei vandens galią, aiškinosi, kaip veikia hidroelektrinės. Mokiniams padėjo mokytoja Aušra.  

...

Vasaris

Vasario 26 d. vyko įdomioji pertrauka 5–8 klasių mokiniams „Įdomiosios tangramos“. Pertrauką organizavo matematikos mokytojos Silvija ir Vilma.

...

Vasario 26 d. net 118 mūsų mokyklos 2–4 klasių mokinių dalyvavo pasaulio pažinimo olimpiadoje „Mano gaublys – 2019“, kurią organizavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA). Šios olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio pažinimu ir šio mokomojo dalyko populiarinimu pradinėse mokyklose.

Kiekviena klasė gavo po atskirą užduočių rinkinį, kurį sudarė net 20 užduočių. Mokiniai specialiuose atsakymų lapuose turėjo pažymėti teisingą atsakymą.

...

Vasario 7–8 dienomis vyko 1–4 klasių mokinių pasaulio pažinimo pamokos Palangos insektariume. Šiomis dienomis insektariumas įsikūrė mūsų mokykloje.

Pradinių klasių mokiniai susipažino su kilnojama ekspozicija. Pamokas vedė edukatorė Jūratė. Vaikai ne tik susipažino su šiais retais gyvūnais, bet ir galėjo juos paglostyti, palaikyti gyvūnus rankose. Buvo renkami simpatiškiausias, paslaptingiausias, keisčiausias, draugiškiausias, įspūdingiausias gyvūnai. Balsavimo rezultatai tokie:

Kukurūzinis žaltys – simpatiškiausias gyvūnas;

Rupūžė Aga – keisčiausias gyvūnas;

Šokoladinis voras – paslaptingiausias gyvūnas;

Barzdotoji agama – draugiškiausias gyvūnas;

Smauglys – įspūdingiausias gyvūnas.

...

Sausis

Sausio 23 d. vyko įdomioji pertrauka pradinių klasių mokiniams „Besmegenio mozaika“. Vaikai pagal instrukciją iš popieriaus darė „sniego gniūžtes“ ir iš jų sudėjo senį besmegenį. Įdomiąją pertrauką organizavo mokytojos Snaigė ir Vida.

 

 

Atnaujinta: 2021-11-30