Kas yra STEAM

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija 2019 kovo mėn. tapo kandidate į STEAM tinklo narius. 2020 m. pradžioje progimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare.

 

Kas yra STEAM?

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. - Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. 

STEAM – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste; su šiais mokslais derinamas kūrybiškumas ir techninė kūryba, kurie suteikia bet kuriam STEAM dalykui funkcionalų dizaino sprendimą, sumodeliavimą, suprojektavimą ir pan. Menai ir dizainas suprantami kaip tarpdisciplininis kūrybinis procesas, jungiantis kūrybiškumą ir inovatyvių technologijų panaudojimą sprendžiant problemas daugialypiame tikrovės kontekste.

 

STEAM veiksmų koordinatorė – Dalia Gudienė, el.p. dalia.gudiene@gmail.com

Komanda:

Ligita Brazytė, geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Gitana Jasaitienė, fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja;

Jurgita Skrebienė, biologijos mokytoja;

Aušra Klevečkienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Lina Andrikonytė, pradinio ugdymo mokytoja;

Rita Paurazienė, ugdymo karjerai koordinatorė;

Džiuginta Kropienė, specialioji pedagogė.

 

MOKYKLOS STEAM VEIKLŲ PLANAS 2020 m.

1. STEAM dirbtuvėlės 1–4 kl. mokiniams (D. Gudienė, A. Klevečkienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė):

1–2 kl. – sausio mėn.;

3–4 kl. – gegužės, rugsėjo mėn.

2. STEAM dirbtuvės 5–8 kl. mokiniams (rugsėjo mėn. „Tyrėjų naktis“; D. Gudienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė).

3. Jaunojo tyrinėtojo diena 1–8 kl. mokiniams (spalio mėn.; D. Gudienė, A. Klevečkienė, L. Brazytė, G. Jasaitienė).

4. STEAM veiklos/pamokos pasitelkiant Viki Lab, Giliuko laboratorijas ir kt. (per metus; D. Gudienė, A. Klevečkienė).

5. Atradimų akademijos, gabių mokinių būrelių narių (vadovaujamų būrelių mokytojų) vedamos pamokos 1–4 kl. mokiniams (balandžio mėn.; neformaliojo švietimo vadovai).

6. 1–4 klasių mokinių projektai (kasmet; A. Klevečkienė, pradinių klasių mokytojos):

1a „Žalią pupą sodinau“ (kovo–balandžio mėn.);

1b „Užsiaugink drugelį“ (rugsėjo–lapkričio mėn.);

1c „Gėlė mamytei“ (kovo–gegužės mėn.);

2a „Čipolinai auga ir stiprėja“ (sausio–vasario mėn.), „Kai išdygs, kaip jis atrodys?“ (vasario–gegužės mėn.);

2b „Magiški kiaušiniai“ (kovo mėn.);

2c „Kambarinių augalų dauginimas, auginimas, priežiūra“ (kovo–gegužės mėn.);

3b „Magiški kiaušiniai“ (kovo mėn.);

4a „Vitaminai vazonėlyje“ (vasario–kovo mėn.);

4b ,,Žuvyčių auginimas akvariume“ (rugsėjo–birželio mėn.,

,,Gėlių auginimas“ (kovo–gegužės mėn.).

7. Įvykusių veiklų refleksijos (per metus – po įvykusių veiklų; veiklų vadovai).

8. Įvykusių STEAM veiklų aprašymai, nuotraukos talpinami mokyklos el. svetainės rubrikoje „Steam“ (per metus; D. Gudienė, A. Banienė).

 

MOKYKLOS STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2019 m.

 

Planuojamos veiklos

 

Laikas

Atsakingi

 1.  

Tyrinėjimų pamokos 1–2 kl. mokiniams (pamokas veda „Atradimų akademijos“ nariai)

Vasaris–Balandis

G. Jasaitienė,    

A. Urbonienė,

Dž. Kropienė

 1.  

1–4 kl. mokinių pasaulio pažinimo pamokas insektariume.

2019 m. vasario–kovo mėn.

D. Gudienė,   

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė

 1.  

Pradinių klasių mokinių dalyvavimas olimpiadose: Mažojoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas – 2019“ Panevėžio Gamtos mokykloje; pasaulio pažinimo olimpiadoje „Mano gaublys – 2019“.

2019 m. vasario–kovo mėn.

V. Baronienė

S. Varanauskienė

 1.  

Jaunojo tyrinėtojo diena

2019 m. rugsėjo mėn.

Darbo grupė

 1.  

Tyrinėjimo veiklos „Minties“ gimnazijos laboratorijoje 5–8 kl. mokiniams.

Visus metus

J. Skrebienė,   G. Jasaitienė

 1.  

Mokinių išvyka ir dalyvavimas edukacinėje veikloje (Elektros ir technikos muziejus/Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras)

Gegužės–Birželio mėn.

D. Gudienė,   

G. Jasaitienė, 

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė,

Dž. Kropienė

 1.  

3 kl. mokinių išvyka į „UAB Aukštaitijos vandenys“, vandens tyrimas laboratorijoje

Gegužės–birželio mėn.

A. Klevečkienė,

L. Andrikonytė,

3 kl. vadovai

 1.  

Gamtinės aplinkos stebėjimas naudojant iNaturalist platformą (4–8 kl. mokiniai)

Balandžio–rugsėjo mėn.

G. Jasaitienė,

A. Klevečkienė,  

L. Andrikonytė,

D. Gudienė,  

Dž. Kropienė

 1.  

STEAM veiklų įdomiosios pertraukos

Visus metus

R. Vainauskaitė, mokytojai

 1.  

STEAM dirbtuvėlės pradinių klasių mokiniams

Birželio mėn.

 

D. Gudienė,   

A. Klevečkienė,

G. Jasaitienė,

Dž. Kropienė

 1.  

STEAM dirbtuvėlės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (kartu su J. Žemkalnio gimnazijos mokiniais)

Gegužės mėn.

Dž. Kropienė,

D. Gudienė

 1.  

Dalyvavimas Robotikos konkursuose, šventėse

Pagal atskirus pranešimus

A. Klevečkienė,

A. Sruogienė

 1.  

7–8 kl. mokinių išvykos į gamybos įmones, kuriose naudojamos naujos pažangios technologijos

Balandžio–birželio mėn.

R. Paurazienė

 1.  

Mokinių susitikimas su STEAM krypties profesijos atstovu.

Balandžio– birželio mėn.

R. Paurazienė

A. Klevečkienė

 1.  

Užsiėmimas „Šaltiniečių“ bendruomenės nariams „Dėžučių mieloms staigmenėlėms gaminimas“ (konstravimas, puošimas)

Balandžio mėn.

A. Urbonienė, 

V.Jaramalavičienė

 1.  

STEAM dirbtuvėlės mikrorajono priešmokyklinio amžiaus vaikams

Gruodžio mėn.

D. Gudienė,

A. Klevečkienė,

G. Jasaitienė,

Dž. Kropienė

A. Urbonienė,

L. Andrikonytė

Atnaujinta: 2020-02-27