Vadovai

ZINA STRIPEIKIENĖ
Direktorė

Vadybinis stažas 7 m.
Pedagoginis – 21 m.
Dėstomas dalykas – matematika.
Kvalifikacinė kategorija mokytojo metodininko.

Direktorės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų užduotys

Direktorės 2020 metų veiklos užduotys

Direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

 

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 73071, 8 687 78073

DALIA VAŠĖTIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 24 m.
Pedagoginis – 35 m.
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba.
Kvalifikacinė kategorija
mokytojo metodininko.

Kontaktai:
Telefonas: 8 677 71098

RŪTA VAINAUSKAITĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dėstomas dalykas – anglų kalba.

Kvalifikacinė kategorija mokytojo.

Kontaktai:
Telefonas: 8 628 35524

DŽIUGINTA KROPIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: 8 616 25454

MINDAUGAS ŠABLEVIČIUS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: 8 620 15120