Akademiniai pasiekimai

Dorotėja Garnionytė, 7a klasės mokinė, respublikiniame eilėraščių vertimo konkurse, skirtame Šeimos dienai paminėti, kurį 2021 m. gegužės 14 dieną organizavo Alytaus Šaltinių progimnazija, tapo konkurso laureate (mokytojos Reda Maknevičienė ir Izolda Pakalnienė).

...

Nikas Masiliūnas, 6b klasės mokinys, 2021 m. balandžio mėn. dalyvavo ir puikiai pasirodė tarptautinės KINGS anglų kalbos olimpiados finale – 95.45  proc. taškų (I lygmens diplomas) (mokytoja Ramūnė Žiūkienė);

Markas Skrebys, 6b klasės mokinys, KINGS anglų kalbos olimpiados finale – 92,42 proc. taškų (II lygmens diplomas) (mokytoja Ramūnė Žiūkienė).

...

14-osios 5–8 klasių mokinių Lietuvos biologijos olimpiados II (miesto) etapo laimėtojai:

Estera Lapašinskaitė, 5b klasės mokinė, II vietos laimėtoja 5-ų kl. mokinių grupėje (mokytoja Gitana Jasaitienė);

Vilius Šmakotinas, 7b klasės mokinys, II vietos laimėtojas 7-ų kl. mokinių grupėje (mokytoja Jurgita Skrebienė).

Padėka pareikšta 6b klasės mokiniui Markui Skrebiui (mokytoja Gitana Jasaitienė), kuris Lietuvos biologijos olimpiados II etape surinko daugiau nei 50 proc. galimų surinkti taškų.

Estera Lapašinskaitė, 5b klasės mokinė, pateko į 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados III turą, kuris vyko 2021 m. birželio 4 dieną. Šį etapą organizuoja ir vykdo Lietuvos biologijos mokytojų asociacija ir skaitmeninė mokymosi aplinka „Eduka klasė“. Į III etapą buvo pakviesti mokiniai, kurie geriausiai atliko II etapo užduotis ir įveikė atrankinius klausimus.  

...

Simona Čebatoriūnaitė, 2b klasės mokinė, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 2-ų klasių mokinių tarpe, užėmė I vietą (mokytoja Aušra Klevečkienė).

Arminas Kinta, 2b klasės mokinys, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 2-ų klasių mokinių tarpe, užėmė II vietą (mokytoja Aušra Klevečkienė).

Sofija Šmakotinaitė, 4a klasės mokinė, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 4-ų klasių mokinių tarpe, užėmė I vietą (mokytoja Žiedė Ketvirtienė).

Luknė Trumpickaitė, 4a klasės mokinė, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 4-ų klasių mokinių tarpe, užėmė I vietą (mokytoja Žiedė Ketvirtienė).

Titas Kerbelis, 4b klasės mokinys, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 4-ų klasių mokinių tarpe, užėmė III vietą (mokytoja Geta Pečiulienė).

Vilius Šmakotinas, 7b klasės mokinys, 17-jame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Panevėžio miesto savivaldybėje, 7-ų klasių mokinių tarpe, užėmė I vietą (informacinių technologijų mokytoja Audronė Sruogienė).

...

Atnaujinta: 2021-11-22