Patyčių prevencija

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Patyčių dėžutė

Platforma, kuri leidžia mokiniams anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o mokykloms – reaguoti į jas ir laiku suteikti pagalbą.

  • „Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.

 

  • Pranešimą užpildyk išsamiai, nurodydamas(-a) žmogaus, kuris patyrė patyčias ir besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką. Prie pranešimo taip pat gali pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką (angl. screenshot).

 

  • Pranešimas pasieks už patyčias atsakingus asmenis tavo mokykloje. Visa pranešime esanti informacija yra konfidenciali, todėl gali būti ramus(-i), kad ji nebus viešai platinama ar naudojama kitais tikslais.

 

  • Gali būti tikras(-a), kad į visus „Patyčių dėžutės” pranešimus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, bus reaguojama atsakingai ir greitai. „Patyčių dėžutė“ nėra skirta žaidimams, o yra rimtas instrumentas, su kuriuo reikia elgtis atsakingai.

 

Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių

Visą kovo mėnesį progimnazijos bendruomenė organizuoja ir vykdo veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį kviečiame sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

Metodinė medžiaga

https://www.bepatyciu.lt/visi-video/

https://www.bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga/leidiniai/

https://www.bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga/leidiniai/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/ikimokyklinems-4-klasems/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/4-6-klasems/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/6-9-klasems/

https://www.vaikolabui.lt/

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/smurto-ir-patyciu-prevencija/

 

Vykdomos programos

Zipio draugai

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nuo 2017 metų į programą labiau ir lengviau gali įsitraukti ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, nes yra paruoštas ir publikuotas originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogams dirbantiems su SUP turinčiais vaikais.
 
Obuolio draugai
 
 
Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t. y. 8–10 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.
 

Įveikime kartu

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse ar vaikų globos namuose.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosisusivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis. Programa kviečia pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji pasiūlo pedagogams naujų emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

 

Savu keliu

Programos paskirtis – įgalinti progimnazijos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Programos įgyvendinime dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė: 1–8 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai. Programos temos ir užsiėmimų formos yra pritaikytos vaikų amžiui, kūrybiškos, inovatyvios.

Programoje naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.

Atnaujinta: 2021-03-15