Vizija, misija

MŪSŲ VERTYBĖS: dėmesingumas, atvirumas, šiuolaikiškumas (modernumas), elgesio kultūra, pilietiškumas ir patriotiškumas, atsakomybė, dialogiškumas, saugumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas.

 

VIZIJA: sėkmės mokykla be sienų, ugdanti realiu gyvenimu ir gyvenimui.

 

MISIJA: mes, būdami aktyvūs ir kūrybiški, saugodami tautinę savimonę, organizuojame kokybišką pagrindinį (1–8 kl.) ugdymą, orientuotą į asmenybės tobulėjimą.

Atnaujinta: 2021-03-02