Šaltiniečių bendruomenė

MIELI ŠALTINIEČIAI

 

Maloniai kviečiame visus

Pas mus – linksmus Šaltiniečius.

Mes siūlom tapt bendruomenės nariu.

Nuo šiolei laiką leisime kartu. 

 

Čia mokysim vieni kitus, keliausim,

Sportuosim, šoksim, pramogausim.

Sukursime tradicijas kartu.

Su Šaltiniečiais bus smagu!!!

 

 

KVIEČIAME

Neseniai įsikūrusi Šaltiniečių bendruomenė kviečia visus norinčius tapti jos nariais. Kartu pakvieskite šeimos narį, draugą, kaimyną ir ateikite pas mus.

Bendruomenės valdyba

 

Prašymas įstoti
Nario anketa

 

BENDRUOMENĖS STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

2016 m. balandžio 7d. „Šaltinio“ progimnazijos salėje įvyko Šaltiniečių bendruomenės steigiamasis susirinkimas. Jo metu buvo pristatyti ir patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas bendruomenės pirmininkas, kolegialus valdymo organas – valdyba, taip pat bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuosianti revizijos komisija. Svarstyti ir nustatyti Šaltiniečių bendruomenės mokesčiai – stojamasis ir kasmetinis nario mokestis.

 

DOKUMENTAI

Valdymo organai
Bendruomenės įstatai

 

TRUMPAI APIE BENDRUOMENĘ

Šaltiniečių bendruomenė įregistruota 2016 m. birželio 2 d. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, pelno nesiekiantis juridinis asmuo, veikiantis Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazijos rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijantis jos apylinkių gyventojus, ir (ar) dirbančius, ir (ar) kaip kitaip susijusius su Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazija asmenis.

Veiklos tikslai – atstovauti Šaltiniečių bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Siekdama tikslų bendruomenė buria bendruomenės narius bendrai veiklai, skatina bendruomenės narių užimtumą.

Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje. Bendruomenės valdymo organai – visuotinis bendruomenės susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – bendruomenės pirmininkas.

 

KONTAKTAI

Pavadinimas

ŠALTINIEČIŲ BENDRUOMENĖ

Buveinės adresas:

Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

Fiksuoto ryšio telefonas

8 45 447331

Mobilusis telefonas

8 687 78073, 8 616 25454

Faksas

8 45 447331    

Elektroninis pastas

saltinieciai@gmail.com

Interneto svetainės adresas

www.saltinio.panevezys.lm.lt

PROJEKTAI

Žmonės sutverti bendrauti

Šaltiniečių bendruomenė gavo finansavimą projektui „Žmonės sutverti bendrauti“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį.

Projektas bus vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 25 d. iki gruodžio 20 d.

Tikslas:

Sudaryti sąlygas Kniaudiškių-Molainių-Klaipėdos mikrorajono gyventojams išlaikyti gerą socialinę emocinę savijautą, turiningai leidžiant laisvalaikį bendravimą skatinančiose veiklose.

Uždaviniai:

Organizuoti savaitgalio stovyklėlę „Šaltinėlis“  6–7 metų vaikams;

Vykdyti edukacinius užsiėmimus, išvykas, psichologinius užsiėmimus suaugusiems „Bendravimo klube suaugusiems“;

Sukurti saugią, aktyviam bendravimui skirtą lauko erdvę.

Vaikų savaitgalio stovyklėlės „Šaltinėlis“ vykdomos veiklos padės vaikams savaitgaliais leisti laiką turiningai su bendraamžiais: sportuoti, žaisti, bendrauti, plėsti savo kultūrinį akiratį išvykose, ekskursijose ir edukacinėse veiklose.

„Bendravimo klube“ suaugusiems bendruomenės nariams bus siūlomos bendravimo popietės bei psichologinės konsultacijos.

Bendruomenės teritorijoje  įrengta saugi aktyviam bendravimui skirta lauko erdvė leis palaikyti socialinius ryšius net esant sunkiai epidemiologinei padėčiai.

Socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

 

Prisijungusi Lietuva

Projekto „Prisijungusi Lietuva“, kuriame dalyvauja ir mūsų Šaltiniečių bendruomenė, komanda  kviečia visus bendruomenės narius dalyvauti skaitmeninio raštingumo mokymuose, kurie karantino laikotarpiu vyksta nuotoliniu būdu, skaitmeninėse klasėse internete. Prisijunkite!

https://www.prisijungusi.lt/mokymai

 

Prisijungusi Lietuva

Šaltiniečių bendruomenė dalyvavo įvairiose projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose. Viena iš jų – Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas, kuriame Šaltiniečių parengtas projektas „Verslo idėjos link“ pateko tarp nugalėtojų ir laimėjo finansavimą. Jo dėka buvo organizuoti seminarai, kurių metu bendruomenės nariai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie elektroninės parduotuvės kūrimą, jos administravimą, prekių pirkimą ir pardavimą. Taip pat mokymų dalyviai išmoko kūrybiškai, patraukliai apipavidalinti, aprašyti prekes, jas įkelti į elektroninę parduotuvę bei reklamuoti. Bendruomenės nariams projekto veiklos patiko, vyko sklandus bendravimas ir bendradarbiavimas. Džiaugiamės galutiniu projekto „Verslo idėjos link“ rezultatu – sukurta Šaltiniečių bendruomenės simuliacine parduotuve, kurioje įgytas žinias galima pritaikyti praktiškai. Kviečiame joje apsilankyti.

Šaltiniečių bendruomenės simuliacinė elektroninė parduotuvė saltinieciai.lt

Labai džiaugiamės, kad ši mūsų bendruomenės idėja iš gausybės įtinklinimo konkurse dalyvavusių bendruomenių projektų buvo atrinkta į geriausiųjų trejetuką INOVATYVUMO kategorijoje.

Šaltiniečių bendruomenės narė Džiuginta Kropienė

Prisijungusi Lietuva

Šaltiniečių bendruomenė prisijungė prie gausaus projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių būrio. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projekte dalyvaujančių beveik 700 Lietuvos bendruomenių nariai gali dalyvauti įvairiuose nemokamuose mokymuose arba mokytis savarankiškai apie saugų internetą, dokumentų rengimą, nuotraukų, vaizdo įrašų kūrimą bei naudojimą, laiko planavimą, naudojant internetinius įrankius ir kt.

Vienas iš projekto „Prisijungusi Lietuva“ etapų – Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas, kurio tikslas – skatinti bendruomenes dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę. Džiaugiamės, kad šaltiniečių parengtas projektas „Verslo idėjos link“ pateko tarp nugalėtojų ir laimėjo finansavimą.

Visi norintieji daugiau sužinoti apie projektą arba rasti sau naudingos informacijos, kviečiami apsilankyti į https://www.prisijungusi.lt/

 

Sporto aikštyno modernizavimas lauko treniruokliais

2020 metų balandžio 20 dieną prie mokyklos buvo pradėti statyti lauko treniruokliai pagal Šaltiniečių bendruomenės projektą „Sporto aikštyno modernizavimas lauko treniruokliais“. Projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas.

Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“

Panevėžio Šaltiniečių bendruomenė, įgyvendindama priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“, rugsėjo–lapkričio mėn. organizavo nemokamą savaitgalinę dieninę stovyklėlę Kniaudiškių-Molainių mikrorajono vaikams. Projekto vykdymo laikotarpiu (10 šeštadienių) buvo organizuojamos įvairios edukacinės, kultūrinės, pažintinės, sportinės veiklos, išvykos, ekskursijos, veikė amatų dirbtuvėlės. Vaikams stovyklėlėje vadovavo savanoriai pedagogai, bei „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai, kurie, atsižvelgdami į stovyklėlės lankytojų amžių, turimus gebėjimus ir esamus poreikius, organizavo žaidimus, diskotekas, kitas vaikams patrauklias veiklas. Pasibaigus stovyklėlei tėveliai džiaugėsi, kad jų vaikai savaitgaliais turiningai leido laiką, susirado naujų draugų, tapo drąsesni.

Šaltiniečių bendruomenės pirmininkė Zina Stripeikienė

Savaitgalio vaikų stovyklėlės „Šaltinėlis“ atidarymas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. rugsėjo pradžioje Šaltiniečių bendruomenės projektui „Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“ buvo skirta 3500 Eur.

Šaltiniečių bendruomenės savaitgalio stovyklėlė „Šaltinėlis“ yra skirta priešmokyklinio amžiaus vaikučiams. Užsiėmimai vyksta nuo 10.00 iki 13.00 val. šeštadieniais, rugsėjo 21 – lapkričio 25 dienomis, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje. Kvalifikuoti pedagogai rūpinasi, kad stovykloje laikas ne tik neprailgtų, o suteiktų naujų įspūdžių ir žinių. Mažųjų dalyvių laukia užsienio kalbos, pasakų, teatro, šokio, sporto, tyrinėtojų, menų, kulinarijos, pilietiškumo pamokėlės ir edukacinės išvykos. Kad nepritrūktų jėgų ir energijos, smalsūs stovyklos lankytojai turi galimybę nemokamai papietauti.

Šeštadieninė stovyklėlė buvo atidaryta 2019 m. rugsėjo 21 dieną. Vyko nuotaikingos „zuikučių“ pamokėlės. Vaikai rungtyniavo, kas greičiau į kuprinę sudės mokyklinius reikmenis, mokėsi atlikti atpalaiduojantį masažą, piešė. Daug pastangų ir sumanumo reikalavo paslėpto lobio paieška. Už pastangas buvo atlyginta – mažieji stovyklautojai rado bilietus ir pateko į kino centrą „Šaltinis“, kuriame žiūrėjo animacinį filmą „Obuolių maišas“. 

***

Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams

Šaltiniečių bendruomenė 2017 ir 2018 m. įgyvendino projektą „Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams“, kuriam gautas Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas – 5000 eurų.

PLANUOTI DARBAI

  • Sporto aikštyno atnaujinimas: bus remontuojama susidėvėjusi sporto įranga, įrengtos šiukšliadėžės, poilsio suoliukai, atnaujinta tinklinio aikštelė.
  • Poilsio erdvių įrengimas: bus įrengta lauko estrada (pritaikyta poilsiui, bendravimui ir renginių organizavimui).
  • Pažintinių erdvių įrengimas: „Pajautos takas“, „Knygų namelis“, „Lauko galerija“.

 

ATLIKTI DARBAI (iki 2018 m. sausio mėn.)

  • Sporto aikštyne pakeisti visi suoliukai, įrengta daugiau šiukšliadėžių. Nupirktos naujos krepšinio lentos, lankai, tinkleliai.
  • Mažojoje krepšinio aikštelėje bus įrengta tinklinio aikštelė. Yra nupirktas naujas tinklinio tinklas, įrengtos šiukšliadėžės, nudažyti stovai. Aikštelėje utilizuoti avarinės būklės stovai, pašalinta suplyšusi danga.
  • Pavasarį bus pastatyta lauko estrada, suoliukai žiūrovams. Lauko estradoje bus organizuojami bendruomenės renginiai, vieta bus pritaikyta gyventojų poilsiui, maloniam bendravimui. Medžiagos estrados įrengimui nupirktos, tačiau dėl netinkamų oro sąlygų (lietaus) statybos darbai atidėti iki pavasario.
  • Nupirktos visos medžiagos „Pajautos tako“, „Knygų namelio“, „Lauko galerijos“ gamybai. Šiuo metu vyksta gamybos darbai. Pavasarį džiaugsimės naujomis pažintinėmis erdvėmis.
  • Nupirkta 32 m² pavėsinė, kurią naudosime bendruomenės organizuojamų renginių metu.

 

BENDRUOMENĖS RENGINIAI

Keramikos studijoje

2020 metų sausio pabaigoje Šaltiniečių bendruomenės nariai kūrė Dalios Svilienės keramikos studijoje. 

Mokausi būti saugus

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje  2019 m. lapkričio 15 dieną vyko Šaltiniečių bendruomenės renginys „Mokausi būti saugus“. Jame dalyvavo lopšelių-darželių auklėtiniai. Vaikai pakartojo saugaus eismo taisykles, mokėsi pažinti kelio ženklus, pereiti per perėją, sužinojo, kodėl svarbu nešioti atšvaitą, kaip jį užsidėti. Mažieji dalyviai žaisdami mokėsi būti saugūs kelyje. Vaikus su saugaus eismo taisyklėmis supažindino policijos draugas Amsis, saugaus eismo mokytojai. Renginio dalyviai už gerai atliktas užduotis dovanų gavo po atšvaitą.

Pilates 55+

„Šaltinio“ progimnazijos sporto salėje nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. iki spalio 7 d. vyko Panevėžio visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ suaugusiųjų užsiėmimai „Pilates 55+“. Dėkojame bendruomenei už gausų dalyvavimą.

Sporto šventė 2019

Karštą 2019 m. birželio 5-ąją Šaltiniečių bendruomenė organizavo tradicinę sporto šventę. Šis visų pamėgtas renginys skatina mokinius, jų tėvelius ir visą bendruomenę pasportuoti, rasti laiko pabūti kartu, propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Svarbu, kad teikia malonumą ir padeda dieną pasitikti sveikiems ir geros nuotaikos.

Renginio organizatorės, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė ir Aušrinė Kuncevičienė, nuo pat ryto kvietė 1–4 klasių mokinius apsilankyti batutų parke, vyresnius mokyklos mokinius išbandyti įvairias veiklas kitose aplinkose: Panevėžio moksleivių namuose, R. Sargūno sporto gimnazijoje, nuotykių parke „Orangutanas“. Po to įvyko futbolo varžybos „Tėčiai prieš vaikus“, kuriose nugalėjo...draugystė.

Po pietų vyko iškilmingas sporto šventės atidarymas. Jis prasidėjo V. Mikalausko menų gimnazijos Pučiamųjų orkestro (vad. Saulius Buitvydas) pasirodymu ir šventine eisena. Eisenos priekyje žygiavo „Šaltinio“ progimnazijos direktorė, mokytojai, svarbus svečias – miesto mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, buvęs mūsų mokyklos mokinys, IX laidos abiturientas.

Pasibaigus iškilmingai eisenai, prasidėjo sportinės rungtys. Organizatorės kvietė išbandyti jėgas linksmosiose estafetėse, rankų taiklumo, bėgimo rungtyse. 8a klasės mokiniai net pagerino mokyklos estafečių bėgimo rekordą. Azarto netrūko ir virvės traukimo varžybose. Nestigo gerų emocijų ir noro nugalėti. Varžėsi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Pralaimėjusių ir nuliūdusių nebuvo, nes visi buvo apdovanoti tėvelių paruoštomis dovanėlėmis ir padėkos raštais. Labiausiai vaikams patiko rungtys su dideliais kamuoliais, manekenų laistymas vandeniu, dviejų bėgimas apsimovus vieneriomis kelnėmis. Abejingų neliko stebint šokį su lazdelėmis ir mokslinį šou „Reakcijos“. Mokyklos direktorė Z. Stripeikienė padėkojo visiems: ir šventės organizatoriams, rėmėjams, „Minties“ gimnazijos moksleiviams, padėjusiems teisėjauti varžybose, ir, žinoma, visiems dalyvavusiems.

Galiausiai visi susėdę ant pievutės vaišinosi progimnazijos valgyklos darbuotojų išvirta skania koše, kitais gardumynais. Vakarėjant po atviru dangumi norintys linksminosi diskotekoje.

Sporto šventė  suteikė daug emocijų, leido pajusti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą, tėveliams – prisiminti vaikystę, žaidimus.

Dėžučių šventinėms dovanėlėms gamyba

2019 m. balandžio 11 d. Šaltiniečių bendruomenės narės, mamos su vaikais progimnazijos dailės kabinete dalyvavo praktiniame užsiėmime „Dėžučių mieloms dovanėlėms gaminimas“, artėjant šv. Velykoms pasisėmė idėjų, kaip sukurti originalų dovanėlės įpakavimą artimiesiems, draugams. Užsiėmimą organizavo rusų kalbos mokytoja Vida Jarmalavičienė ir technologijų mokytoja Auksuolė Urbonienė.

Adventinė vakaronė

2018 m. gruodžio 11d. Šaltiniečių bendruomenė pakvietė visus į jau tradiciniu tapusį renginį „Rudens sambariai“. Šis susiėjimas buvo kiek kitoks nei anksčiau vykę. Tėveliai ir vaikai, jaunimas ir seneliai rinkosi į adventinę vakaronę „...ir duris uždarius eina laikas“, kurią daina pradėjo „Šaltinio“ progimnazijos ansamblis „Šaltinėlis“. Daugiau adventinio laikotarpio dainų, darnių sutartinių susirinkusieji išgirdo  iš Panevėžio folklorinio ansamblio „Pulkelis“. Kartu su šio kolektyvo nariais šaltiniečiai pasimokė ne tik dainų, bet ir ratelių bei įdomių žaidimų. Susikaupimo ir rimties šiam ypatingam vakarui suteikė vakaronėje apsilankęs Panevėžio Švč. Trejybės kunigas Vitalijus Kodis. Jo išmintingi žodžiai apie adventą ir Kalėdų laukimą privertė suklusti ir susimąstyti tiek jaunus, tiek senus. Buvo gera niekur neskubėti, pamiršti rūpesčius ir po bendros maldos visiems kartu paragauti vaišių nuo adventinio stalo. Vakaras buvo šiltas, jaukus ir prasmingas.

Šaltiniečių kelionė į Anykščius

Šaltiniečių bendruomenės nariai 2018 m. spalio 13 d. projekto „Kartos kartu“ lėšomis keliavo po Anykščių kraštą, Arklio muziejuje dalyvavo edukacinėje duonos kepimo programoje. Šaltiniečiai aplankė Puntuko akmenį, Medžių lajų taką, Siauruko muziejų, Arklio muziejų, pasivaikščiojo po Anykščius.

Šaltiniečių bendruomenės Pavasario sporto šventė 2018

Jau ne pirmą kartą vasarėjant progimnazija pakviečia visus Šaltiniečių bendruomenės narius, svečius į Pavasario sporto šventę.

Ji iš pat ryto mokyklos pradinukams prasidėjo pramogomis mokyklos kieme ant batutų, vėliau prie mokinukų prisijungė ir kiti mažieji mikrorajono gyventojai. Norinčiųjų veidukus įvairiais motyvais gražino Vaikų kambario „Sraigė“ vadovė Gintarė Mockevičienė. Tuo pačiu metu 5–8 klasių mokiniai dalyvavo sportinėse-edukacinėsė veiklose ne tik savo mokykloje, bet ir lankėsi R. Sargūno sporto gimnazijoje, Sporto rūmuose, PKKSC baseine, Panevėžio moksleivių namuose. Čia jiems užsiėmimus vedė žinomi treneriai Remigijus Jakubauskas, Kęstutis Trumpis, Rytis Navarauskas , Ieva Klimašauskienė ir kiti.

Po pietų vyko iškilmingas sporto šventės atidarymas. Renginys, kaip ir priklauso, buvo pradėtas improvizuotu orkestro pasirodymu. Nesvarbu, kad „muzikantai“- progimnazijos moksleiviai, bet jie sužavėjo visus vaidyba, tikrais instrumentais, scenine apranga, už kuriuos mokykla dėkoja Perekšlių pučiamųjų orkestrui „Saulutė“ ir jos vadovei Ligitai Bilevičienei. Skambant trankioms melodijoms, šokėjos pakvietė klasių komandas, visus dalyvius apeiti garbės ratą aplink stadioną, pasirodyti ir pasidžiaugti būsima smagia prasminga diena. Eisenos priekyje žygiavo „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Ji vėliau atidarė šventę. Po smagaus šokio prasidėjo linksmosios estafetės. Iš viso kūno kultūros mokytojos D. Dambrauskienė ir A. Kuncevičienė sugalvojo net 8 skirtingas rungtis. Varžėsi ne tik vaikai, į kai kurias rungtis įsijungė ir tėveliai. Mokiniams patiko rungtys su vandens pilnais balionais, manekenų laistymas, dviejų bėgimas apsimovus vienomis kelnėmis ir kiti žaidimai. Azarto netrūko ir virvės traukimo varžybose. Pralaimėjusių, liūdinčių nebuvo, nes tėveliai savo klasių komandas apdovanojo valgomais prizais, o mokyklos direktorė Z Stripeikienė – šventės rėmėjus: L. Mockevičienę, R. Sabeckienę, A. Bieliūno tėvelius, taip pat miesto gimnazijų atstovus, padėjusius teisėjauti sporto varžybose.

Smagiai susėdę ant pievutės, klausydamiesi kantri muzikinės grupės „Lėvena“ pasirodymo, visi vaišinosi koše. O jos buvo net trys didžiuliai katilai – pasportavus košė, virta Rasos Sabeckienės, ypač skani. Vakarėjant po atviru dangumi norintys žiūrėjo Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį „Dvi saujos“.

Prasminga įdomi veikla dar labiau suvienijo „Šaltinio“ progimnazijos ir mikrorajono bendruomenę.

Atmintis gyva, nes liudija

2018 m. sausio 12 d. 18.30 val. „Šaltinio“ progimnazijos kieme prasidėjo minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Šaltiniečių bendruomenė prisiminė tragiškus 1991 metų sausio 13-osios įvykius ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę. Mokyklos languose buvo uždegtos atminimo žvakelės, kieme – atminimo laužas. Šaltiniečiai dainavo Laisvės dainas, dalinosi prisiminimais, šildėsi skautų paruošta karšta arbata. Renginio dalyviai kieme iš žvakučių sudėjo simbolinį neužmirštuolės žiedą, nes mes prisimename, kodėl esame laisvi.

Rudens sambariai

2017 metų paskutinę rudens dieną „Šaltinio“ progimnazijoje vyko tikrų tikriausias rudeninis pavakarojimas „Rudens sambariai“. Tai jau antrus metus vykstantis Šaltiniečių bendruomenės susibūrimas. Dainoms, šokiams ir rateliams neliko abejingas nei vienas užsukęs į sambarius. Troškulį malšinome gaspadinės gira, o stalai linko nuo pačių suneštų kaimiškų vaišių. Buvome viena didelė šeima su savo paprastumu ir meile artimui, kaip buvo kitados tikrame lietuviškame kaime... Renginyje pasirodė ir visą vakarą bendruomenę linksmino progimnazijos mokinių kapela „Šaltinis“ ir folklorinis ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Virginija Skupienė); Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys) ir etnografinis ansamblis „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys ir Asta Jurevičienė); Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio folklorinis ansamblis „Gegužraibė“ (vadovė Virginija Stundžienė); Joniškio rajono Kirnaičių kultūros namų folklorinis ansamblis „Klėčia“ (vadovas Gediminas Andrašiūnas). Ačiū JŪMS visiems už bendrystę.

 

ATASKAITOS


2020 metų bendruomenės ataskaita

 

2019 metų bendruomenės ataskaita

2018 m. Šaltiniečių bendruomenės veikla

Bendruomenės veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

Bendruomenės balansas 2018 m.

Aiškinamasis raštas 2018 m.

Bendruomenės veiklos rezultatų ataskaita 1017 m.

Bendruomenės balansas 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Bendruomenės veiklos ataskaita 2017 m.

Atnaujinta: 2021-11-04